Du är här

Familjen Rönnerlings vandringspris

På SVK Gotlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Beskrivning

Keramikskulptur

Donator

Skänkt av familjen Rönnerling i samband med SVK Gotlands 30-årsjubileum 1986

Tilldelas

Priset tilldelas fullständiga provets bästa elithund med lägst 2:a pris. Med vandringspriset följer en lösbladsbok där ägaren ombesörjer att foto på hunden och ägaren/föraren samt uppgift om hundens namn, regnr, födelsedatum, härkomst, uppfödare och ägare/förare införes. Därtill skall en kortfattad berättelse omfattande tid och plats för provet, domare, klass och poäng/pris nedtecknas'.

Erövras

För att erövra priset för alltid krävs 3 inteckningar i följd eller 5 inteckningar oavsett följd.

Vandringspriset har tilldelats Nils Linde.

Inteckningar

 
1987 SJch Hugo, ägare Harald Karlsson
1988 SUch Alkärrets Arrak, ägare Knut Bergström
1989 Austbakkens Jenka, ägare Jan Börje
1990 SJch Sniff, ägare Birger Knutsson
1991 Killer, ägare Helmut Haidic
1992 Fjedurs Triss, ägare Bo Hjertén
1993 Fjedurs Jinja, ägare Thorbjörn Gustafsson
1994 Ej utdelat
1995 Fjedurs Jinja, ägare Thorbjörn Gustafsson
1996 Diana, ägare Bengt Eriksson
1997 Ceshan, ägare Ulf-Göran Pettersson
1998 Landinarnas Albin, ägare Anders Landin
1999 Skogs Dina, ägare Rune Dahlström
2000 Skogs Dina, ägare Rune Dahlström
2001 Mälarens Q-Tex, ägare Lisa Danielsson
2002 Alex, ägare Per-Arne Arlebring
2003 Tvärnypets Fixa, ägare Lennart Andersson
2004 Rogstabergets Jerry Lee Lewis, ägare Carl Johan Josephsson
2005 Rogstabergets Jerry Lee Lewis, ägare Carl Johan Josephsson
2006 Aria, ägare Nils Linde
2007 Aria, ägare Nils Linde
2008 Gårdshorns Majken, ägare Rune Dahlström
2009 Atos, ägare Paul Nilsson
2010 Aria, ägare Nils Linde
2011 Aria, ägare Nils Linde
2012 Fjäderfinnarens Boogie, ägare Peter Åström
2013 Carnbrings Nexor, ägare Fredrik Lilliehöök
2014 Berlioz, ägare Nils Linde