Du är här

Tennripan

På SVK Gotlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Beskrivning

Tennskål

Donator

Skänkt av Svenska Vorstehklubben i samband med SVK Gotlands 30-årsjubileum 1986

Tilldelas

Priset tävlas om vid SVK:s årliga Riksprov. Utdelas till den gotlandsägda hund med högsta poäng. Hunden behöver ej gå till pris. Vid lika poäng tilldelas den yngsta hunden priset. Hunden skall föras av ägaren. Med vandringspriset medföljer en lösbladsbok där ägaren ombesörjer att foto på hunden och ägare samt uppgifter om hundens namn, regnr, födelsedatum, härkomst, uppfödare och ägare införes. Därtill ska en kortfattad berättelse omfattande tid och plats för provet, domare, klass och uppnådd poäng nedtecknas.

Erövras

Priset är ständigt vandrande

Inteckningar

 
1987 Austbakkens Jenka, ägare Jan Börje
1988 Querida, ägare Leif Magnusson
1990 Querida, ägare Leif Magnusson
1991 Accra, ägare Anna Berg
1992-1993 Ej utdelat
1994 Austbakkens Q-Ringo, ägare Gunnar Pettersson
1995 Ej utdelat
1996 Uddens Ilja, ägare Lars Karlsson
1997-1999 Ej utdelat
2000 Kajpängets Gozzi, ägare Kjell Lavergren
2001-2005 Ej utdelat
2007 Quorum's Dickzon, ägare Stefan Hellström
2008 SJch Vinja, ägare Hans-Olof Söderström
2009 Fjällbrisens Jaya, ägare Jonny Lindstedt
2010 Ej utdelat
2011 Quorum's Lizett, ägare Benny Nilsson & Katja Ståhlberg
2012 Quorum's Izak, ägare Stefan Hellström
2013 Ej utdelat
2014 Ej utdelat
2015 Stebas Rune, ägare Gunnar Pettersson
2016 Rauköns Lykke, ägare Katja Ståhlberg & Benny Nilsson
2017 Kajpängets Ella, ägare Inger & Lasse Karlsson
2018 ?
2019 Ej utdelat
2020 Ej utdelat
2021 Lyckstaborgs Arak, ägare: Jonny Lindstedt
2022 Ej utdelat