Du är här

Kennel Ringmurens vandringspris - Bästa hund

På SVK Gotlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Beskrivning

Tennrelieff på tavla

Donator

Kennel Ringmurens vandringspris för bästa hund, instiftades ursprungligen 1972-03-20 av Willy Ahlin, Kräklingbo, Gotland. Priset var då ett minnespris efter Internationell Svensk och Finsk Champion Carbos Cira, som under 11 år fick lika många 1:a pris på jaktprov samt 9 st Cert och 5 Cacib. Priset erövrades för alltid 1993 av Oddbjörn Solberg, och återskänktes till SVK Gotland enligt nedan. Statuterna reviderade av Oddbjörn Solberg 2012.

Tilldelas

Härmed överlämnas till Svenska Vorstehklubben Gotlandsavdelningen, Kennel Ringmurens vandringspris. Priset skall utdelas till den tik eller hund som under tävlingsåret har erövrat högsta sammanlagda poäng på de av Gotlandsavdelningen arrangerade tävlingar och prov.

På jaktprov räknas erövrad poäng.

På utställning räknas poäng enligt följande;

Cert eller Ck - 75 poäng

Excellent Junkl, Ukl, Ökl, B/J klass, Vetr kl, Chkl - 50 poäng

Very good Junkl, Ukl, Ökl, B/J klass, Vetr kl, Chkl - 25 poäng

På viltspårprov räknas poäng enligt följande;

Godkänd anlagsklass - 30 poäng

Öppen klass 1 pr, 2 pr 3 pr - 40, 35 resp 30 poäng

Ev kommande elitklass 1 pr, 2 pr 3 pr - 50, 45 resp 40 poäng

För att man skall få tillgodoräkna sig poängen enligt ovan skall ägaren själv föra sin hund på prov och utställning, samt vara medlem i SVK/G. Om två hundar får samma sammanlagda poängsumma skall priset tilldelas den yngsta hunden. Är hundarna lika gamla skall priset tilldelas den hund som har högsta poängen på årets första tävling (utst eller prov), därefter räknas den andra tävlingen, den tredje, osv.

Erövras

Priset tillfaller för alltid ägaren av den hund eller hundar som under 4 år i rad har erövrat priset eller har erövrat priset 6 gånger.

Inteckningar

 
1972 Bolundens Lill Lana, ägare Jan Börje
1973 Ringmurens De Elvi, ägare Oddbjörn Solberg
1974 Bolundens Brio, ägare Stig Hagvall
1975 Käpp, ägare Thommy Johansson
1976 Ringmurens De Trix, ägare Oddbjörn Solberg
1977 Ringmurens De Trix, ägare Oddbjörn Solberg
1978 Ringmurens De Trix, ägare Oddbjörn Solberg
1979 SUCh Träskviddens Bas, ägare Kjell Lavergren
1980 Norrskenets Eia, ägare Jan-Eric Nylund
1981 SUCh Träskviddens Bas, ägare Kjell Lavergren
1982 Mixa, ägare Ulf-Göran Pettersson
1983 Mick, ägare Björne Eriksson
1984 Cederlund, ägare Kjell Lavergren
1985 Bolundens Fritz, ägare Gunnar Pettersson
1986 Bolundens Fritz, ägare Gunnar Pettersson
1987 S N IntUch Karma, ägare Anna Berg
1988 Querida, ägare Leif Magnusson
1989 Querida, ägare Leif Magnusson
1990 Paavo, ägare Gunnar Ericsson
1991 Ringmurens Truls, ägare Oddbjörn Solberg
1992 Aria, ägare Anna Berg
1993 Ringmurens Trixa, ägare Oddbjörn Solberg (erövrat för alltid)
1994 Nunnesikens Mattis, ägare Ulf-Göran Pettersson
1995 Alkärrets Binka, ägare Håkan Åberg
1996 Skogs Acacia, ägare Bertil Johansson
1997 Orremyras F'Wilda, ägare Lena Johnsson
1998 Torpängens Dacke, ägare Gunnar Pettersson
1999 Sari, ägare Lars Karlsson
2000 Torpvägens Gozz, ägare Roger Malmqvist
2001 Da Capo, ägare Gunnar Ericsson
2002 HAlkärrets Fia Filur, ägare Håkan Åberg
2003 Bivdi's Siri, ägare Daniel Gahne
2005 Alkärrets Fia Filur, ägare Håkan Åberg
2006 Alkärrets Fia Filur, ägare Håkan Åberg
2007 J SUCH Quorum's Dickzon, ägare Stefan Hellström
2008 Carnbrings Nora, ägare Mari Sellberg
2009 Fjällbrisens Jaya, ägare Jonny Lindstedt
2010 Fjällbrisens Jaya, ägare Jonny Lindstedt
2011 Fjällbrisens Jaya, ägare Jonny Lindstedt
2012 Fjällbrisens Jaya, ägare Jonny Lindstedt
2013 Hasselkrogens Yava, ägare Kerstin Hoas
2014 Fogdarps Iza, ägare: Håkan Åberg
2018 Stebas Rune, ägare: Gunnar Pettersson
2019 Ej utdelat - erövrat av Gunnar Pettersson
2020 Återskänkt av Gunnar Pettersson
2021 Lyckstaborgs Arak, ägare: Jonny Lindstedt
2022