Du är här

Kommittéer

På SVK Småland-Östergötlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Utställningskommitté

Marina Svensson e-post

Marie Davidsson e-post

Cattis Alleborg e-post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaktprovskommitté

Anders Svensson

Lena Bäckman