Du är här

Vandringspriser

På SVK Södras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Vandringspriser och priser i SVK Södra

Här presenterar vi klubbens Vandringspriser och övriga priser som våra aktiviteter genererar samt givetvis vilka som fått priserna genom åren. Priserna delas ut vid aktuell aktivitet eller vid årsmötet. Vandringspriser ska lämnas till pokalfogde i samband med Medlemsmöte i november eller allra senast 31 januari.
 

Guldhjorten

Priset är instiftat 2022 av Susann & Kent Holmquist

Syfte är att motivera till att träna och testa sin hund regelbundet i viltspår.

Hjorten tilldelas det ekipage som erövrat högsta poäng under kalenderåret. (Ekipaget räknas som 1 förare och 1 hund)

En förare kan starta mer än en hund. (Ett nytt ekipage)

Vid lika poäng räknas den som har flest 1:a pris, i andra hand flest 2:a pris och i tredje hand flest 3:e pris.

Deltagare skall vara medlem i SVK Södra samt äga hunden. Hund ska vara av SVK´s raser.

Viltspåren ska man gå för viltspårdomare som dömer i SVK Södras regi.

Antal genomförda prov räknas per kalenderår.

Priset skall vandra 10 ggr och delas ut första gången för verksamhetsåret 2022.

Efter 10 år tilldelas priset till den förare med flest inteckningar.

Instiftaren äger rätt att tävla om priset men ej erövra det för gott.

Vid lika poäng räknas den som har flest 1:a pris, i andra hand flest 2:a pris och i tredje hand flest 3:e pris.

Poängen nollställs efter varje kalenderår.

*Godkänt anlagsprov ger 5p

*1:a pris öppenklass ger 29p

*2:a pris öppenklass ger 16p

*3:e pris öppenklass ger 10p

+ att man får olika poäng/ start enligt nedan (Alla starter ger poäng även vid Ej godkänd eller 0)

*1:a starten för ekipaget ger 2p

*2:a starten för ekipaget ger 3p

*3:e starten för ekipaget ger 4p

*4:e och fler starter för ekipaget ger 5p/ start

 

 

 

 

Pimen´s fasan

Skåneprovet

instiftat 16 oktober 2021 av
Richard Persson Pimen´s kennel

Priset tillfaller den Unghund som erhåller högsta pris på SVK:södras Skåneprov med följande kriterier uppfyllda:

-Lägst fältbetyg 7. 

-Genomförda ordinarie prov i eftesöksgrenarna senast vid Skåne Provets datum.

-Vid lika poäng tillfaller priset yngsta hund.

Priset är vandrande i 10 år. Den som erövrat priset flest gånger tom 2030 får slutligen priset. 

Skulle flera förare erhålla priset lika antal gånger tillfaller priset yngsta föraren.

I boken som följer priset skall foto o namn på föraren, ägare, uppfödare och erhållna betyg föras in.

Priset delas ut på aktuellt prov och eller på SVK:södras årsmöte.

År Hund Förare
2021 Sandlands Cula Linda Eklund

 

 

Klubbmästerskap.

Keramikhöns.

Priset är instiftat av Madeleine och Nils Linde 2007.
Klubbmästerskap genomförs årligen enligt styrelsens bestämmande. Vandringspriset består av ett rapphönspar i keramik med tillhörande trälåda. Priset tilldelas den hund som i samband med Klubbmästerskapet uppvisat högst jaktliga effektivitet oaktat ålder. Tagningar på hårvilt skall medräknas som vanliga fågeltagningar. Från och med 2011 koras utöver Klubbmästare även en i "unghundsklass" som under ett år får ha varsin av de två keramikhönsen.

År Hund Förare
2008 Figo Bertil Olsson
2009 Greta  Kjell Björne
2010 Aha Lt Jäkel Åke Sjöström

2011

  

Unghund: Lillös Sibelle 

Vuxen: Aha Lt Jäkel

Per Åsheim 

Åke Sjöström

2012

 

Unghund: Diesel

Vuxen: Berlioz

Magnus Möller

Nils Linde

2013

 

Unghund: Ljungbookens Bamse

Vuxen: Stenbitens Dollar

Christer Malm

Christina Jeppsson

2014

 

Unghund: Stenbitens B Hedda

Vuxen: Stenbitens Dollar

Bertil Axelsson

Christina Jeppsson

2015

 

Unghund: Jazzamarkens Messi

Vuxen: Avenbokens Ockie

Bo Andersson

Bengt Nilsson

2016

 

Unghund: Michrima Flinga

Vuxen hund: Stenbitens Stella

Louise Johansson

Arne Herrlin

2017

 

Unghund: Paulssons Ask

Vuxen hund:  Michrima Flinga

Martin Olsson

Christo Mostert

2018

 

Unghund: Trubadurens MS Mac C 

Vuxen hund:  Brevillaqua Gast

Linda Eklund

Tommy Wingren

2019

 

 

Unghund: Ulsuddens Mette                      

Vuxen hund:  Trubadurens T-Bone Walker 

 

Anders Håkansson

Linda Eklund

 

2020

 

Unghund:Münster Kullens Non stop

Vuxen hund: Trubadurens MS McClain

Sten Rodenstam

Linda Eklund

2021

Unghund: Fasanvingens C-Sarek

Vuxen hund: Michrima Gina

Satu Hägg

Elisabeth Hagman

     

 


Skåneprovet

Jubileumskniv. Den tyska knickern. Instiftat av Martin Bruck 2015.
Den tyska kniven tilldelas den hund som erövrat högsta poäng oavsett klass på SVK Södras årliga Skåneprov (eller det prov som anordnas istället för detta). Vid lika poäng tilldelas priset den hund som har viltspårmerit. Därefter den yngsta hunden. Priset ska delas ut vid/ i samband med det årliga Skåneprovet alternativt SVK Södras årsmöte.
Priset skall vandra tio gånger och delas ut första gången 2015 i och sista gången 2024. Priset tillfaller för alltid den förare som har flest inteckningar när 10 år/gånger har gått. Vid lika inteckningar premieras den högsta sammanlagda poängen. Förare och hund skall tillhöra SVK Södra. Gravyrbricka medföljer kniven där det på klubbens bekostnad graveras in hundens namn, förarens namn och poäng.

År Hund Förare
2015 Pimen’s Aron Patrik Nilsson
2016 Horsfjärdens SH Black Jack Ingmar Axelsson
2017 Hedängen Nala Juha Åkerblom
2018 Horsfjärdens SH Black Jack Ingmar Axelsson
2019 Hunt Hard Gundogs Atomic Lava Christo Mostert
2020 Myrkantens Ceasar Ingmar Axelsson
2021 Sandlands Cula Linda Eklund

 


Mats Hedbergs vandringspris.

Instiftat av Mats Hedberg 1981. Kvinnliga förare.
Tilldelas bästa kvinnliga förare på jaktprov och viltspår. Endast medlem bosatt inom SVK Södra äger rätt att tävla om detta pris. Proven skall vara anordnade av SVK Södra. Bästa resultat under året från jaktprov och viltspår räknas enligt nedanstående poängtabell. För inteckning fordras att hunden klarat godkänt, ordinarie jaktprov. Viltspår ej obligatoriskt. Resultatet från flera förda hundar med godkänt jaktprov får sammanräknas. POÄNGTABELL: Jaktprov = prispoäng + för Ekl 25 poäng. Viltspår, högsta klassen med HP 100 p, 1:a pris 90 p, 2:a pris 70 p, 3:e 60 poäng. Anlagsklass, godkänt med HP 50 p, godkänt 40 p. Priset är vandrande tills tallrikens framsida är fullgraverad, då den för alltid tillfaller den förare som har flest inteckningar. Vid lika antal inteckningar, avgör högsta sammanlagda poängsumma. Vid lika antal poäng avgör erövrade 1, 2 eller 3:e pris. 

År Hund Förare
1981 Asco Ann Svensson
1982 Bizze Pirkko Sjöström
1983-1989 ej utdelat  
1990 Römöllans Rex Annely Persson*
1991 ej utdelat  
1992 Römöllans Rex Annely Persson**
1993 Skogs Accra Anna Berg*
1994 Römöllans Rex Annely Persson***
1995 Skogs Aria Anna Berg**
1996 Stensäters Cello Åsa Sandström
1997 Skogs Gry Anna Berg***
1998 Skogs D-Strippa Annely Persson****
1999 ej utdelat  
2000 Skogs Gry Anna Berg****
2001 Skogs Gry Anna Berg*****
2002 Torpvägens If Lotta Andreasson
2003 Vargvilans Rummel Susanne Gulin
2004 Kaptensbergets Luna Anna Berg******
2005 ej utdelat  
2006 Skogs Ivra Anna Berg*******
2007 Vets Ida Hillevi Holmgren
2008 Skådalas Isak Eva Björk*
2009 Skådalas Isak Eva Björk**
2010 Skogs Kvittra Anna Berg********
2011 Skådalas Isak Eva Björk***
2012 Stebas Partridge Point Martina Levin
2013 Michrima Chili & Michrima Douglas Elisabeth Hagman*
2014 Skogs Lexus Lisbeth Wallter Tjäder*
2015 Brevikens Gördis Agneta Ericsson
2016 Michrima Filippa/Skogs Myra Elisabeth Hagman**/Lisbeth Wallter Tjäder**
2017 Skogs Myra Lisbeth Wallter Tjäder***
2018 Skogs Myra & Skogs Lexus Lisbeth Wallter Tjäder****
2019 Skogs Myra Lisbeth Wallter Tjäder*****

 


Tommy Olssons minnespris. 

Instiftat av familjen Kehler 2015. Korthårig Vorsteh
Utdelas årligen till bästa korthåriga vorsteh oavsett klass som vid SVK Södras årliga Skåneprov erhållit högsta totalpoäng. Hunden skall ha erhållit lägst Excellent vid utställning samt lägst Godkänd Anlagsklass vid viltspårprov. Vid lika poäng tilldelas priset den yngsta hunden. Förare och ägare skall vara medlem i SVK Södra.

Priset år en tavla i keramik, gjord av Kerstin Olsson, Höganäs.

År Hund Förare
2014-2015 ej utdelat  
2016 Michrima Filippa Elisabeth Hagman
2017 Michrima Flinga Christo Mostert
2018 ej utdelat  
2019 Hunt Hard Gundogs Atomic Lava Christo Mostert
2020 Hunt Hard Gundogs Atomic Lava Christo Mostert
2021 Ej utdelat  

 

 


Jubileumspriset SVK 100 år.

Instiftat av SVK Södra 2018
Priset uppsatt 2018 efter att SVK Södra erövrat 2: a platsen i Jubileumskampen i samband med SVK:s 100 års jubileum. (Relief skänkt av Pia & Tom Ringholm till SVKs Jubileumskamp).
Priset skall vandra under åren 2018 – 2027 och tilldelas den förare som under året erövrat högsta poängsumma efter särskild tabell (se nedan) på av lokalavdelningen anordnade ordinarie prov och utställningar. Deltagande i minst två av disciplinerna krävs och endast ett prov per disciplin får räknas. Pristagaren skall tillhöra SVK Södra. Priset tillfaller den förare som erhållit flest inteckningar, vid lika antal inteckningar avgör högsta sammanlagda poäng under perioden, om lika även där går priset till den yngsta hunden.


Jaktprov           
Sammanlagda poängsumman av de fyra olika delgrenarna t.ex. F 8, V 5, S 10, A 7 ger 30 poäng, ingen skillnad beroende på ukl, ökl och ekl
Fullbruksprov
1:a pris 30 poäng, 2:a pris 25 poäng och 3:e pris 20 poäng.
Viltspårprov
Godkänd anlagsklass ger 7 poäng, 1:a pris ökl ger 10 poäng, 2:a pris ökl ger 9 poäng och 3:e pris ökl ger 8 poäng.
Utställning
BIR eller BIM ger 10 poäng, ck ger 9 poäng, excellent ger 8 poäng, very good ger 7 poäng och good ger 6 poäng.
År Hund Förare Poäng
2018 Trubadurens T-Bone Walker Linda Eklund

45

2019 Trubadurens Mighty Sam MacClain Linda Eklund 53
2020 Vildatyras Crazy In Love Marcus Bergenudd 46
2021 Börjedalens Frans Stefan Nilsson  

 


 

Elitklass

Silverhunden.

Instiftat av SVK Södra 1978.
Ständigt vandrande enligt protokoll 1978-08-12. Priset utdelas till ägare av vinnande hund i Ekl vid SVK Södras ordinarie odelade jaktprov, dock med lägst betyg åtta i alla grenar. Vid lika poäng avgör domarekollegiet. Pristagaren erhåller ett särskilt diplom med foto av Silverhunden.

År Hund Förare
1981 ej utdelat  
1982 Julius Caesar Erik Lynne
1983 ej utdelat  
1984 Luna Folke Persson
1985 Ranja Bjarne Reenskaug
1986-1987 ej utdelat  
1988 Vira Herbert Birkler
1989 ej utdelat  
1990 Alkärrets Arrac Knut Bergström
1991 Sniff Birger Knutsson
1992 Fjedurs Triss Bo Hjertén
1993 Fältgårdens Bonus Ulf Johansson
1994 Römöllans Rambo Karl-Ingvar Ekwall
1995 Stensäters Circus Sten Rönnerling
1996 Nitro express Mikael Tham
1997 Pimens Emi Richard Persson
1998 Skogs Effe Peder Andersson
1999 Turba Bengt Nilsson
2000 ej utdelat  
2001  Zimremarkens Exx Karl-Ingvar Ekwall
2002 ej utdelat  
2003 Pimens Gina Richard Persson
2004 ej utdelat  
2005 Jack Ingmar Axelsson
2006 Jack Ingmar Axelsson
2007 Stenbitens Ess Sten Rönnerling
2008 Gandalf Malin Persson
2009 Zindyrella  Sten Rönnerling
2010 Claesbon´s Quick Road Rikard Andersson
2011 Skådalas Isak Eva Björk
2012 Lillös Sibelle Per Åsheim
2013 Trollängens S Krut Conny Andersson
2014 Avenbokens Nelly Anders Håkansson
2015-2021 ej utdelat  

 


Hunt Hard Gundogs vandringspris.

Instiftat av Louise Johansson & Christo Mostert 2018
Priset utdelas till förare av bästa SE JCH (Jaktchampionatet måste vara tilldelat senast året innan) priset skickas ej. Hunden ska delta vid minst 1 ordinarie jaktprov anordnade av SVK Södra. Om hunden har deltagit under flera prov ska högsta betyg räknas. Resultatet ska vara sammanlagt poäng från fältprov och eftersöksgrenar. Vid lika poäng ska högsta fältbetyg  avgöra, i andra hand bästa vattenpoäng och i sista hand tilldelas priset till äldsta hund. Uppfyller ingen hund kravet delas priset ut till samma förare som året innan, men max 2 år i rad.

År

Hund

Förare

2018

Skogs Lexus

Lisbeth Wallter Tjäder

2019 Skogs Myra Lisbeth Wallter Tjäder
2020 Hunt Hard Gundogs Atomic Lava   Christo Mostert
2021 Trollängens O´Diva Eva Björk

Öppen klass

Ingrid & Sten Rönnerlings vandringspris ÖKL. 

Instiftat av Ingrid & Sten Rönnerling 1978
Utdelas till förare av segrande hund på ordinarie jaktprov  i öppen klass anordnade av Svenska Vorstehklubbens södra avdelning med minst betyg 8 i alla delgrenar samt utställningsmeriter. Uppfyller ingen hund kravet delas inte priset ut. Vid samma poäng vinner högsta utställningsmerit i andra hand vinner yngsta hund. Donatorn äger rätt att tävla om priset men ej erövra det.

Den förare som erövrar priset tre gånger får behålla det. 

År

Hund

Förare

1978

Penny

Erik Fredriksson

1979

Julius Caesar

Sten Rönnerling*

1980

ej utdelat

 

1981

Luna

Folke Persson*

1982

Luna

Folke Persson**

1983

ej utdelat

 

1984

Assie

Bo Elmlund

1985-1988

ej utdelat 

 

1989

Geggens Nadja

Arne Johansson

1990

Leikvins DCR Peik

Lennart Möller

1991-2000

ej utdelat

 

2001

Torpvägens Grynet

Patrik Sjöström

2002

ej utdelat

 

2003

Spjutgiljans Diskus

Stefan Rönnerling

2004

ej utdelat

 

2005

Tvärnypets Herrix

Sten Rönnerling**

2006

Arwen

Per Åsheim

2007-2008

ej utdelat

 

2009

Gyvellunds Sep 

Ingmar Axelsson

2010

ej utdelat

 

2011

Lillös Siri

Christian Olsson

2012

Trollängens S Krut

Conny Andersson

2013

ej utdelat

 

2014

Stenbitens B Hedda

Bertil Axelsson

2015

Trollängens Tilde

Maria Sandström

2016

Michrima Flinga

Christo Mostert

2017

ej utdelat

ej utdelat

2018

Sansas Black Beauty

Stefan Nilsson

2019 Hunt Hard Gundogs Atomic Lava Christo Mostert
2020 Myrkantens Ceasar Ingmar Axelsson
2021 Ej Utdelat  
 

Kubens vandringspris tillbringare ÖKL. 

Instiftat av Kjell Elleström 1994.
Utdelas årligen vid SVK Södras ordinarie jaktprov i Ökl och tilldelas bästa hund förd av sin ägare.  Hunden måste ha erövrat minst Very Good i Ökl på officiell utställning. Vid lika poäng tilldelas den hund priset som är mest meriterad på viltspår. I andra hand är utställningsmeriterna avgörande. I tredje hand är yngsta hund avgörande. Den ägare som erövrat priset tre gånger med minst två olika hundar erövrar priset för alltid. Donatorn äger rätt att tävla om priset men ej behålla det för alltid.

År

Hund

Förare/Ägare

1994

Stensäters Circus

Sten Rönnerling*

1995

Pax " Sir Lukas"

Staffan Eggeling

1996

Stensäters Cello

Åsa Sandström

1997

Skogs Marco-Polo

Anna Berg

1998

Tinker

Tore Rolf

1999

Andtrutens Bizette

Tommy Olsson

2000

Korsavads Sniff

Lars-Åke Mårtensson

2001

Fotevikens Qvicker

Lennart Möller

2002

Pimens Karlsson

Tommy Wingren

2003

Spjutgiljans Diskus

Stefan Rönnerling

2004

Milly

Herbert Birkler

2005

Avenbokens Lira

Andes Braide

2006

Arwen

Per Åsheim

2007

Vets Ida

Hillevi Holmgren

2008

Springbjerglunds Triton 

Håkan Palm

2009

Gyvellunds Sep

Ingmar Axelsson

2010

Gizsmo

Sten Rönnerling**

2011

Lillös Siri

Christian Olsson

2012

Trollängens S Krut

Conny Andersson

2013

Trollängens R Lisbeth

Agneta Ericsson

2014

Stenbitens B Hedda

Bertil Axelsson

2015

Pimen’s Zalt

Lars-Henning Strand

2016

Pimen’s Aron

Patrik Nilsson

2017

Brevikens Gutta

Göran Lang

2018

Paulssons Besk

Martin Ohlsson

2019 Hunt Hard Gundogs Atomic Lava Christo Mostert
2020 Hunt Hard Gundogs Atomic Storm Niklas Öhrn
2021 Börjedalens Frans Stefan Nilsson
 
 

Åke Hulténs Vandringspris Fyra fasaner ÖKL. 

Instiftat av Åke Hultén 1979.
Priset utdelas vid SVK Södras jaktprov till förare av bästa fälthund i Ökl, dock med lägst betyg 8 på fält och godkänt i övriga grenar, samt Excellent på utställning. Vid lika poäng på fält avgör domarkollegiet, ej bruksgrensresultaten. Uppfyller ej bästa fälthund Excellent på utställning i Ukl eller Ökl utdelas ej priset. Den förare som erövrat priset tre gånger får behålla det för alltid. Då priset utdelats tio gånger tillfaller det för alltid den förare som därefter erövrar det andra eller tredje gången.

Åke Hulténs Vandringspris Fyra fasaner ÖKL har tilldelats Christo Mostert

År

Hund

Förare

Antal ggr

1980

Lassie

Pentti Johansson 

 1

1981

Luna

Folke Persson*

 2

1982

Luna

Folke Persson**

 3

1983

ej utdelat

   

1984

Assie

Bo Elmlund

 4

1985-1988

ej utdelat

   

1989

Geggens Nadja

Arne Johansson

 5

1990

Leikvins DCR Peik

Lenart Möller

 6

1991

ej utdelat

   

1992

Pax "Sir Lukas"

Staffan Eggeling

 7

1993

Knallhatten

Matti Palm

 8

1994-1995

ej utdelat

   

1996

Pimens Emi

Richard Persson

 9

1997-2001

ej utdelat

   

2002

Stevnsboens Estelle

Stefan Olsson

 10

2003

Vargvilans Rummel

Susanne Gulin

11

2004

ej utdelat

   

2005

Tvärnypets Herrix

Sten Rönnerling

12

2006

Arwen

Per Åsheim

13

2007-2008

ej utdelat

   

2009

Gyvellunds Sep

Ingmar Axelsson

14

2010

ej utdelat

   

2011

Lillös Siri

Christian Olsson

15

2012

Trollängens S Krut

Conny Andersson

16

2013-2014

ej utdelat

   

2015

Trollängens Tilde

Maria Sandström

17

2016

Michrima Flinga

Christo Mostert

18

2017-2018

ej utdelat

   
2019
  Hunt Hard Gundogs Atomic Lava
Christo Mostert 19 för gott
 
 
 

Bernadotteskålen UKL.

Vandringspris instiftat av Ingmar Axelson, 2017.
Tilldelas föraren av bästa unghund vid södras ordinarie prov. Föraren skall tillhöra SVK Södra.
Vid lika poäng avgör i första hand högsta fältpoäng. I andra hand högsta vattenprovs poäng. I tredje hand yngsta hund. Priset delas ut första gången 20180314 för jaktprovs året 2017. Priset ska vandra i 10 år.
Därefter tillfaller priset för alltid den förare som har erhållit flest inteckningar.Vid lika antal inteckningar avgör i första hand högsta  sammanlagda poäng summa. I andra hand högsta sammanlagda fältpoäng. I tredje hand högsta sammanlagda vattenprovs poäng. I sista hand yngsta hund. 

 

År

Hund

Förare

2017

Östervangens Gonzo

Richard Persson

2018

Trubadurens Mighty Sam Mac Clain

Linda Eklund

2019 Tjärnhedens Itzel Juha Åkerblom
2020 Myrkantens Ceasar Ingmar Axelsson
2021 Sandlands Cula Linda Eklund

 

 
 
 

Fotevikens apportpris UKL.

Vandringspris instiftat av Herbert Birkler, Fotevikens kennel, 1999.
Tilldelas den unghund, som vid SVK Södras ordinarie höstjaktprov utför den bästa apporten med betyget lägst 8 poäng. Apporten skall i första hand utföras på fälld fågel. Om någon hund ej uppnår apportbetyget 8 på fälld fågel skall priset istället tilldelas någon av de hundar, som utför apport av kastad fågel med apportbetyget lägst 8 poäng. Om flera hundar utför samma prestation skall priset tillfalla den yngste hunden. Priset tillfaller för gott den förare, som med ägd hund erövrar priset tre gånger. Årtal, hundens namn och ägarens namn skall på SVK Södras bekostnad ingraveras i priset.
 

År

Hund

Ägare/Förare

2000

Torpvägens Grynet

Patrik Sjöström

2001

Höökabos Nellie

Anette Erlandsson

2002

ej utdelat

 

2003

Cayo

Carl G Bengtsson

2004

ej utdelat

 

2005

Arwen

Per Åsheim

2006

ej utdelat

 

2007

Måns

Carl-Magnus Olofsson

2008

Claesbon´s Quick Road

Rikard Andersson

2009

Trollängens Carl Otto

Göran Lang

2010

Lillös Siri

Christian Olsson

2011

Stenbitens Blanca

Sten Rönnerling

2012

Pimens X-tra

Richard Persson

2013

Stenbitens B Hedda

Bertil Axelsson

2014

Pimens Zalt

Lars-Henning Strand

2015

Brevikens Gördis

Agneta Ericsson

2016

Paulssons Ask

Martin Ohlsson

2017

Pimen´s Cajsa

Göran Ask

2018

Trubadurens Mighty Sam Mac Clain

Linda Eklund

2019 Hunt Hard Gundogs Atomic Storm Niklas Öhrn
2020 Myrkantens Ceasar Ingmar Axelsson
2021 Sandlands Cula Linda Eklund
 
 

Gustavsborgs vandringspris Bruksgrenar UKL. 

Instiftat av Madeleine och Johannes Wendt 1990.
Priset utdelas i Ukl vid ordinarie bruksgrensprov i Perstorp. Om prov ej anordnas i Perstorp, äger styrelsen rätt att avgöra om priset skall utdelas på annat bruksgrensprov inom Södra avd. Bästa hund utses bland hundar som föres av sin ägare. Den hund som uppnår högsta sammanlagda poängsumma erövrar en inteckning i VP. Vid lika poäng vinner den hund som av domaren blivit utsedd som bäst i någon bruksgren. Bäst i vatten vinner över bäst i spårarbete. I andra hand avgör högsta viltspårsmerit. I sista hand vinner yngsta hund. Den hundägare som erövrat priset två gånger får behålla det för alltid.

Till VP hörde tidigare [reds anm] ett album för införande av erövrade inteckningar med uppgifter och foto av hunden.
 

År

Hund

Förare/ägare

1990

Axa

Ulf Löfstedt

1991

Revhedens Felix

Niclas Snygg

1992

Tarras

Henrik Hansson

1993

Stensäters Coi

Ola Strömberg

1994

Alkärets Dinnie

Anders Heil

1995

Fritz

Thomas Micheilow

1996

Skogs Elina

Cay Nilsson

1997

Skogs Glittra

Alf Gollnert

1998

Nora

Henrik Håkansson

1999

Zeus

Cecilia Sahlin

2000

Taylor

Patrik Valentinsson

2001

Avenbokens Kampus

Martin Bruck

2002

Vargvilans Rummel

Susanne Gulin

2003

Avenbokens Laika

Bengt Nilsson

2004

Stensäters Dante

Patrik Sjöström

2005

Arwen

Per Åsheim

2006

Stensäters Gadh

Tommy Wingren

2007

ej utdelat

 

2008

Carnbrings Nicki

Emma Rönnerling

2009

Carnbrings Busy

Henrik Merin

2010

Lillös Siri

Christian Olsson

2011

Pimens Wilde

Satu Hägg

2012

Stormkullens Double-Dee

Cicci Landén

2013

Ljungbokens C Freja 

Kristoffer Johansson

2014

Carnbrings Calippo

Göran Ask

2015

Pimen’s Aron

Patrik Nilsson

2016

Paulssons Ask

Martin Olsson

2017

VildaTyras Axa

Anna Berlin

2018

Tollsbäckens Träff

Johan Berntsson

2019 Vägestorps Loke Linda Ivarsson
2020 Stina Arne Herrlin
2021 Lyckstasborgs Aska Magnus Möller
 
 

Lennart Karlssons vandringspris UKL.

Instiftat av Lennart Karlsson 1987.
Korthårig Vorsteh
Utdelas till förare av bästa korthåriga vorsteh i Ukl med lägst betyg 6 i alla delgrenar, på ordinarie jaktprov anordnade av SVK Södra. Hunden måste dessutom ha erövrat Excellent i junior- eller Ukl på officiell utställning. Vid lika poäng tilldelas den hund priset som har de bästa meriterna på viltspår. I andra hand de bästa utställningsmeriterna. I sista hand tilldelas yngsta hunden priset. Den förare som tilldelats priset tre gånger får behålla det för alltid. Donatorn äger rätt att tävla om priset men ej erövra det.
Albumet som ingått har förkommit [reds anm].
 

År

Hund

Förare

1987

Ticki

Erik Fredriksson

1988

Jeffie

Bennit Fogelström

1989

Bondbönans Carmen

Arne Johansson

1990-1998

ej utdelat

 

1999

Rothagens Jackie

Ulf Engfalk

2000

ej utdelat

 

2001

Stevnsboens Estelle

Stefan Olsson

2002

Hutbackens Fixa

Roger Olsson

2003-2004

ej utdelat

 

2005

Arwen

Per Åsheim

2006-2009

ej utdelat

 

2010

Lillös Siri

Christian Olsson

2011

ej utdelat

 

2012

Kornknarrens Ellie

Anders Tegner

2013

Stenbitens B Hedda

Bertil Axelsson

2014

ej utdelat

 

2015

Trubadurens Muddy Waters

Karl Östlund

2016

Michrima Flinga

Christo Mostert

2017-2018

ej utdelat

 
2019 Hunt Hard Gundogs Atomic Storm Eva Öhrn
2020 Teiens Q-Askari   Christo Mostert/Louise Johansson
2021 Ej utdelat  
.

Viltspår

Fotevikens viltspårpris Anlagsklass.

Instiftat av Herbert Birkler, Fotevikens kennel, 1999.
Tilldelas den hund av SVK:s raser, som utför det bästa viltspårprovet i anlagsklass. Provet skall vara av SVK Södra annonserat, arrangerat och anordnat viltspårprov.. Om flera hundar utför samma prestation skall priset tillfalla den yngste hunden. Priset tillfaller för gott den förare, som med ägd hund erövrar priset tre gånger. Årtal, hundens namn och ägarens namn skall på SVK Södras bekostnad ingraveras i priset.
 

År

Hund

Förare/ägare

2000

Elis i fylan

Ingmar Jönsson

2001

Norasunds Polkus

Carl-Magnus Olofsson

2002

Vargvilans Rimma

Tommy Olsson

2003

Vargvilans Rummel

Susanne Gulin

2004

Akia

Kjell Björne

2005

Norchens Abbe

Kent Holmquist

2006

Zorro

Göran Börjesson

2007

ej utdelat

 

2008

Chabo

Elisabeth Hasche 

2009

Tjoes Bella

Per Frid

2010

Skogs Juro

Geir Törnqvist

2011

Claesbon´s Quick Road

Rikard Andersson

2012

Ljungbokens Bamse

Christer Malm

2013

Fartvindens Athena

Johan Berndtsson*

2014

Katholts Ibsen

Katarina Bruck

2015

ej utdelat

 

2016

Trollängens Nitro

Conny Andersson

2017

Paulssons Besk

Martin Ohlsson

2018

Tollsbäckens Träff

Johan Berntsson**

2019 Trubadurens Mighty Sam Mac Clain Linda Eklund
2020 Zako Linda Rosenberg
2021 Änglavingens Amor Natalie Ström
 
 

Brevikens kennel vandringspris ökl viltspår.

Instiftat av Agneta Ericsson 2016.
Priset utdelas till bästa hund av SVK:s raser, både ägare och förare skall tillhöra SVK Södra. Både ordinarie och rörliga prov anordnade av SVK Södra räknas med lägst 1:a pris och som lägst very good på utställning. Vid lika pris under året avgör i första hand bästa jaktprovsmerit under året, i andra hand bästa jaktprovsmerit under tidigare år. I tredje han tidigare meriter på viltspår, i fjärde hand bästa utst merit. Går det inte att skilja dem åt så tillfaller priset den yngsta hunden. Priset tilldelas förare för gott som erövrat priset tre ggr med minst två olika hundar. Donator får tävla om priset men ej erövra det för gott.
 

År

Hund

Förare

2016

Lille Skovbo’s Ibbi

Geir Törnqvist

2017

Horsfjärdens SH-Black Jack

Ingmar Axelsson

2018

Michrima Filippa

Elisabeth Hagman

2019 Brevikens Hebbe Agneta Ericsson
2020 Familien Mögenhöj´s Drilla Anna Berg
2021 Bygårdens Munster Bart Per-Ingvar Nilsson
 
 
Övriga Priser
 

Pris vid Frisk´s prov. Fasan i brons. Instiftat av SVK Södra 2015.
Priset tilldelas den hund, där förare och hund tillhör SVK Södra, som erhåller det högsta poängsumman på Frisk´s prov. Om lika poäng föreligger går priset til den yngsta hunden.

År Hund Förare
2015 Klosterskovens E Exxon Per-Åke Hellaström
2016 Trollängens Rebecca Gert Sandström
2017 Pimen's Blondie Magnus Möller
2018 Trubadurens Mighty Sam Mac Clain Linda Eklund 
2019 Ulsuddens Svala Anders Braide
2020 Myrkantens Ceasar  Ingmar Axelsson
2021 Sandlands Cula Linda Eklund