Du är här

Kontaktpersoner

På SVK Södras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.
 
     
Anmälningar  Jeanette Eriksson 0708933953
     
Jaktprov, samordnare Carl-Åke Nilsson 0708847445
Provledare, samordnare Agneta Eriksson 0703999720
Lokalredaktion  Hemsida

Carl-Åke Nilsson

Lotta Fogde Andréasson

0708847445
Lokalredaktion Facebook

Linda Eklund

Agneta Eriksson

0722124277

0703-999720

     
Pokalfogde/Vandringspris Lisbeth Wallter 0702-567870
Pokalfogde/Vandringspris  Louise Johansson  
     
Redovisning; Ordinarie Prov, utställning Cicci Landén 0702-59 48 44
Redovisning; Särskilda Prov Patrik Sjöström 0706-03 63 63
Redovisning; Viltspårprov  Susann Holmqvist 0733-822955
     
Utställning

Lena Karen   

Agneta Eriksson

 

0709324277

0703999720                 

     

Viltansvarig

Niklas Öhrn 0702777097
Materialansvarig Niklas Öhrn 0702777097
Sponsoransvarig

Niklas Öhrn

Sten Rodenstam

0702777097

0738035144

Viltspåransvarig Martin Bruck 076128 25 39
Valberedning sammankallande Lena Karen 0709324277
Valberedning Agneta Eriksson 0703999720
Valberedning  Linda Eklund 0722124277
Revisor Per Åsheim 0708172373
Revisor Louise Johansson 0703626992
Revisor suppletant Lars Henning Strand 0703406110
Revisor suppleant Elisabeth Aitman 0707559222