Du är här

Anmälan till aktivitet

På SVK Östras hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Anmälan

Utställning

Valp 6-9 mån, Champion och Veteran 200 kr
Övriga klasser 350 kr

Nu ska du anmäla dig till utställningar  i SVK Östra nya anmälningssystem. Anmälan till utställning görs här. 

Betalas in på SVK Östras PG 118 93-5 i samband med anmälan, uppge hundens reg. nr. och utställningsdatum samt klass.

Om du betalar från annat land än Sverige
IBAN: SE14 9500 0099 6034 0011 8935
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Ordinarie eftersöksgrenar och ordinarie jaktprov

Nu ska du anmäla dig till jakt- och eftersöksprov i SVK Östra i det nya anmälningssystemet. Det gäller både ordinarie och särskilda prov.

Jakt- och eftersöksprov - här hittar du alla prov i Östra och alla andra lokalavdelningar.

Särskilt prov
För information om hur du arrangerar- eller anmäler dig till ett särskilt jaktprov (eftersöksgrenar och fält) se länk.

Eftersök ordinarie ökl, ekl 400 kr
Eftersök ordinarie ukl 300 kr
Eftersök särskilt prov  200 kr
Delat fältprov, ordinarie, ukl  500 kr
Delat fältprov, ordinarie, ökl, ekl  700 kr
Odelat prov, ordinarie, ukl  800 kr
Odelat prov, ordinarie, ökl, ekl  1100 kr
Fält, särskilt prov  200 kr

Fullbruksprov

Se aktuellt PM.

Turordning

OBS! Vi tillämpar prioritering för anmälan till våra prov enligt följande: Medlemmar som åtar sig uppdrag för klubben sanktionerade av styrelsen får förtur till SVK Östras ordinarie prov.

Efteranmälan

Vid vissa prov och utställningar kan efteranmälan vara möjlig. Kontakta alltid provsekreteraren i sådant fall. En tilläggsavgift på 50 kr per prov tas då ut och betalas samtidigt med ordinarie avgift.

Återbud

Vid återbud pga. skada, sjukdom etc. med veterinärintyg kommer en administrativavgift på 100 kr att behållas av klubben. Vid övriga återbud återbetalas ej anmälningsavgiften. Meddela kassören till vilket kontonummer som pengarna ska sättas in på.


 


 

Ordinarie viltspårprov

Ordinarie Se aktuellt PM
Rörligt 200 kr

Betalning viltspår

Anmälningsavgiften betalas till SVK Östras PG 118 93-5 samtidigt som anmälan. Ange datum och plats, klass och hundens reg.nr.

Om du betalar från annat land än Sverige
IBAN: SE14 9500 0099 6034 0011 8935
BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS

Sista anmälningsdag

Sista anmälningsdag (= två veckor innan aktiviteten) ska anmälan vara hos provsekreteraren och avgiften inbetald.

Rörligt viltspårprov

För information om hur du bokar och anmäler dig till ett rörligt viltspårprov, se här.


Anmälan till SVK Östra övriga aktiviteter

SVK Östra har under året ett antal utbildningar som rör prov, uppfödning och hundträning m.m. Vilka utbildningar som arrangeras under året är helt beroende av behov och efterfrågan från våra medlemmar.

Har du förslag eller önskemål på någon utbildning eller kan tänka dig att hålla i en utbildning så skicka ett mail till kontakt.ostra@vorsteh.se

Regler för anmälan till SVK Östras övriga aktiviteter 

Detta gäller för anmälan till SVK Östras aktiviteter och utbildningar (Prov och utställningar har separata regler)

  • Samtliga aktiviteter i SVK Östras regi är i första hand avsedda för SVK Östras medlemmar dock i mån av plats är medlemmar från andra lokalklubbar inom SVK välkomna att anmäla sig.

Så här anmäler du dig

  • Anmälan skall alltid ske till ansvarig för respektive aktivitet.
  • Anmälan är bindande och en administrationsavgift på 100 kr, på kursavgifter upp till 1000 kr, kommer att tas ut vid återbud. Vid högre kursavgifter kommer administrationsavgiften att framgå i PM.
  • Betalning skall göras senast sista anmälningsdag. Om inte kommer du hamna sist på reservlistan för aktiviteten eller mista platsen helt om inte betalning är gjort på aktivitetsdagen. (Gäller självklart inte aktiviteter där betalning sker på plats).
  • Vid anmälan skall nedanstående uppgifter finnas (kopiera gärna in punkterna i mailet så missar du inget):

Namn på förare
Personnummer 10 siffror
Adress inkl postadress
Medlemsnummer
Lokalavdelnin

Namn på hund
Ras
Reg nummer
Telefon/mobilnummer
E-post