Du är här

Avgifter 2022

På SVK Västsvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Provavgifter 2023
 

Fält/skog prov ordinarie: 600kr 

Eftersöksgrenar ordinarie: 350 kr

Odelatprov (fält/skog och eftersöksgrenar i samma prov): 800 kr

Särskilda prov (fält och eftersöksgrenar, fullbruk): 250 kr 
(Kostnad för domare och marken tillkommer.)

Viltspårprov ordinarie: 400kr

Särskilt Viltspår: 200 kr (Kostnad för domare och marken tillkommer.)

Utställning:  Valp/veteran: 250 kr Övriga: 350 kr

Fullbruksprov: 850 kr 

Update:2022-01-12

Postgironummer:  72 62 14-0

Swishkontonummer: 123-2635704
 

Inbetalning från utlandet:
IBAN:SE3495000099603407262140
Bic/Swift : NDEASESS Nordea Bank Sweden SE10571 Stockholm