Du är här

Utbildning

På SVK Gotlands hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

Provledarutbildning

Under maj månad kommer SVK/Gotland att anordna en provledarutbildning för SVK/Gotlands medlemmar! Utbildningen är för Nya provledare och för provledare som Inte har tjänstgjort som provledare de senaste 3 åren. Eftersom 3 års regeln** finns, så måste ni gå om kursen igen om ni vill  komma tillbaka som provledare! Detta är också ett ypperligt tillfälle även för dig som är auktoriserad provledare att repetera dina kunskaper.
 
Vi har ännu inte fastställt något datum mer än att utbildningen kommer att ske under maj månad. Är Du intresserad av gå denna utbildning, så skicka ett mejl med dina kontaktuppgifter till Sabine senast den 20 april 2019, därefter ser vi över hur intresset är och bokar in datum för utbildningen.

Provledarutbildningen kommer att ledas av Roger Malmqvist.

**Bibehållande av auktorisation som provledare: Provledaren är skyldig att fortlöpande hålla sig väl insatt i reglerna och den praktiska tillämpningen av dessa. Provledare som Inte varit aktiv på 3 år ska påföljande år genomgå ny provledarutbildning. Om så inte sker - avauktoriseras provledaren!
Vill du läsa om vad som krävs och hur utbildningen går till, klicka här