Du är här

BPH

På SVK Malmfältens hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

BPH (Beteende- och Personlighetsbeskrivning Hund)

är Svenska Kennelklubbens nya officiella mental-beskrivning och är utformad för att passa ALLA hundar, oavsett ras. Även blandraser är välkomna, men måste vara tävlingsregistrerade hos SKK före start.

 Vill du veta mer om din hunds mentalitet? Gör BPH med din hund!

I SVK Malmfälten finns utbildade BPH-funktionärer; beskrivare är Krister Fredriksson, provledare är Jonas Selberg och Åsa Mattsson och därtill finns ett antal utbildade figuranter. Verksamheten har bedrivits i snart två år och årets säsong påbörjas i mitten av juni 2019. Är du intresserad och har frågor om BPH så kan du kontakta Krister bph@kurrabergens.se 

Anmälan till BPH innebär att du ingår avtal med [skriv själv ert arrangörsnamn] och SKK. Med avtalet som laglig grund lagrar och behandlar [skriv själv ert arrangörsnamn] dina personuppgifter under en period om högst 90 dagar i syfte att administrera ditt provdeltagande. Efter provtillfället skickas dina personuppgifter samt provresultatet till Svenska Kennelklubben för behandling, lagring och publicering på SKKs Hund- och Avelsdata. Du kan läsa mer om SKKs behandling av personuppgifter genom att klicka på den här länken<https://www.skk.se/pub>.