Du är här

Per Sundström - ny eftersöksdomare

På SVK Mellansvenskas hemsida ansvarar lokalavdelningen för sitt eget innehåll.

”Elevtjänstgöringen och aspiranttjänstgöringen har gått bra. Jag har haft förmånen att följa med kompetenta och erfarna domare som har varit mycket välkomnande, bidragit med sin kompetens, svarat på frågor och i stort tagit sig tid att hjälpa mig i min utbildning. Även många startande har varit förstående och varit positiva i samband med de prov jag tjänstgjort på”, säger Per Sundström i en kommentar