Aktuellt

2021-05-03

I början av 2021 uppstod frågan om bedömningen av vandringspris vars statuter ställer krav på merit ”på officiell utställning i Sverige”. Styrelsen beslutade initialt att tillämpa vandringsprisernas statuter med krav på officiell svensk utställning och att inte beakta resultat från exteriörbedömning. Styrelsen bedömer nu att den initiala tolkningen var för snäv och vi accepterar SKKs rekommendationen att exteriörbedömning bör betraktas som en kvalitetsbedömning från en officiell utställning.

Läs hela uttalandet från SVK HS i artikeln.

2021-04-29

Det planerade mästerskapet 2020 blev som alla vet inställt pga Coronapandemin. Men nu, 2021, kör vi igen! Pandemin påverkar oss fortfarande och därför blir det i år ett annorlunda upplägg. Mästerskapet delas upp på tre eller fyra olika platser i landet beroende av var anmälda deltagare bor. Läs mer i artikeln

Bilden: Ingmar Tykesson och Andreas Nyquist

2021-04-24

Antalet korthårig vorsteh som genomfört BPH (Beteende och Personlighetsbeskrivning Hund) har nu passerat 200. SKK har nu publicerat en 200-analys.

2021-04-21

Mot bakgrund av beslut i SVK Avelskommittén i samråd med SVK Mellansvenska har SVK HS på grund av restriktionerna för covid-19 beslutat att ställa in Riksutställningen 2021.

Av samma skäl har beslutats att genomföra Avelskonferensen 2021 digitalt. Mer information kommer från AvelsK.

Viltspårmästaren 2021 kommer att genomföras som planerat på ett smittsäkert sätt i enlighet med restriktionerna från SKK. Mer information kommer. För mer information kontakta Andreas Nyquist e-post

2021-04-10

SVK gratulerar Anders Eriksson på dennes 70-årsdag, 2021-04-09.

Anders har varit ordförande i SVK och är innehavare av Stora Hederstecknet.

2021-03-28

Arbetet med riksprovet 2021 är i full gång, Vi hoppas att vi kan genomföra riksprovet i år utan några begränsningar (mera info på hemsidan under arbetets gång.) 
Direktlänk till Riksprovet 2021 

2021-03-26

Under 2020 beslutades att införa vissa undantagsregler med förlängning av tiden för genomförande av eftersöksproven. Detta gjordes på grund av begränsningarna som infördes med syfte att minska smittspridningen under covid-19 pandemin. Dessa undantagsregler upphör att gälla från årskiftet 2020/2021.

Läs mer i artikeln

2021-03-26

Träffen är tänkt både för dig som uppfödare och övriga GM-ägare.
DATUM: Skärtorsdag 1 april kl 19-20. Vi använder Zoom till mötet.

Se mer om anmälan i artikeln

Huvudsponsorer

Agria djurförsäkringar. SVK:s medlemmar får 10% rabatt.