Aktuellt

2022-11-24

Flera lokalavdelningar har föreslagit att SVK skapar ett gemensamt format för St. Hubertusjakt. SVK Västsvenska genomförde nyligen en St. Hubertusjakt (se artikel i Svensk vorsteh nr 4/2022). Läs mer i artikeln

2022-11-17

Webinarium 1 december med Maija-Leena Eloranta, mångårig ledamot i SKKs avelskommitté, och Anne Bucksch, avelskonsulent på SKKs avdelning för avel och hälsa. Lär mer i artikeln! Där finns också länk till webinariet.

2022-11-16

SVK:s huvudstyrelse har ett viktigt och intressant uppdrag att ta vår klubb in i framtiden. Chansen att påverka, bidra och göra skillnad finns nu öppen för dig. De flesta i nuvarande huvudstyrelse har suttit en längre tid och vill avsluta sina uppdrag när deras mandatperiod går ut. Valberedningen ber om din hjälp att föreslå nya kandidater inför Fullmäktige 2023.

2022-10-17

Nästa år äger SVK:s fullmäktigemöte rum. Enligt SVK:s stadgar § 7 Moment 7 Motioner och ärenden har endast lokalavdelningar rätt att skicka in motioner, vilka ska vara Huvudstyrelsens sekreterare tillhanda senast den 1 januari. Läs mer i artikeln om hur en motion ska hanteraas av lokalavdelningen.

2022-09-18

Efter långt och troget arbete väljer några av våra avelsfunktionärer att avsluta sina uppdrag och vi behöver förstärka Avelskommittén. Svenska Vorstehklubben söker därför nya funktionärer med intresse för avel för följande raser:

2022-09-05

UKL

Tjuvskyttens M-Kåbra 

Ägare och förare Tord Stenlund, SVK Malmfälten

EKL 

Skrämmens H-Rouffly

Ägare och förare Ingemar Johansson, SVK Västsvenska

Klicka på artikeln för att se hela prislistan

2022-08-29

I medlemsenkäten fick vi flera förslag på kompletterande provmoment som skulle kunna införas. SVKs styrelse planerar därför att genomföra ett utvärderande test på löpa efter hare där djuret inte är synligt för hunden. Testet genomförs utanför Svedala i Skånen 10 - 11 september. 

Läs all information om testet i artikeln

2022-08-29

Just nu kan det ta lite längre tid att nå avelsrådgivarna, på grund av jakt och Riksprov
Ha tålamod, du får svar men kanske inte omgående.

 

Hälsningar Avelskommittén

Katarina Nordlander

Huvudsponsorer

Bozita Robur hundfoder.
Agria djurförsäkringar. SVK:s medlemmar får 10% rabatt.