Du är här

Nyheter från Avelskommittén

 

Avelskonferensen 2021

Här finns information om Avelskonferensen 2021 som genomfördes digitalt 19 juni. Här kan du se programmet

Norskt forskningsprojekt om epilepsi

Läs mer på Norska vorstehhund klubben

https://vorsteh.no/epilepsi-forskningsprosjekt-i-samarbeid-med-nmbu/


Digital träff för dig med Grosser Münsterländer

Träffen är tänkt både för dig som uppfödare och övriga GM-ägare.
DATUM: Skärtorsdag 1 april kl 19-20. Vi använder Zoom till mötet.

  • Avelsrådgivarens roll
  • Hur kan avelsrådgivare och funktionär hjälpa er? Önskemål och behov?
  • Avelsmål

ANMÄLAN TILL: Annica Åström, e-post

SISTA ANM DAG: Tisdag 30 mars.

För att vi ska kunna skicka ut Zoomlänk  för mötet behöver vi din e-postadress.


Information från SKK

Uppfödare? Snart gäller nya EU-regler.
EUs nya djurhälsoförordning börjar att tillämpas i Sverige den 21 april 2021. Det betyder att aktiva hunduppfödare eller den som vill exportera hundar kan behöva registrera sin anläggning hos Jordbruksverket. Även vid import av hundar tillkommer nya regler. 
Följ länken nedan för mer information
Uppfödare?

Snart gäller nya EU-regler | Svenska Kennelklubben (skk.se)


Information om SKK:s avgifter 2021

Information SKKs avgifter som gäller för 2021 och som baseras på KF beslut om rambudget för 2021.

Här hittar du SKK:s prislista för 2021


Avelskonferens 2021

Vi planerar att hålla avelskonferens lördag den 19 juni 2021 i Herrfallet (dagen före Riksutställningen) under förustsättning att situationen med covid-19 tillåter det.

Vi återkommer med mer information under våren.


Ansökan om att lägga upp hund på tik- och hanhundslistan

Nu kan man enkelt skicka in en ansökan om att få sin hund upplagd på tik- och hanhundslistan. Klicka på länken nedan och skicka in formuläret så lägger Avelskommién upp hunden. Har vi frågor så kommer vi att kontakta dig.

Ansökan om att lägga upp hund på tik-/ hanhundslistan


Förtydligande angående CK på exteriörbedömning

På en exteriörbedömning får hunden en kvalitetsbedömning, 
däremot sker ingen konkurrensbedömning. Ck är ett kvalitetspris 
som kan delas ut på exteriörbedömning.

De raser som har Ck utdelade i jaktkonkurrensklass som utställningsmerit för svenska utställningschampionat, SE UCh, kan alltså inte tillgodoräkna sig ett Ck utdelat på exteriörbedömning för championatet, eftersom det inte utdelats i jaktkonkurrensklass.


Nya anvisningar för exteriörbedömning

SKK:s uställningskommité har beslutat att klubbar ska kunna erbjuda enskilda hundar exteriörbedömning där hunden får ett kvalitetspris och en skriven kritik. Det innebär att de tidigare anvisningarna för exteriörbedömningar justeras från och med 1 december 2020.

Här hittar du nya anvisningarna - Nya anvisningar för exteriörbedömning 1 december 2020


Helheten kontra defekter i avelsarbetet

Avelskommittén har tidigare publicerat denna artikel av Kristina Pettersson som är leg.vet. samt avelsråd ungersk vizsla, korthårig i Svensk Vorsteh. Hennes artikel är alltid lika aktuell och publiceras därför igen här på hemsidan. Den går alltid att hitta i under menyn Dokument/Artiklar.

Länk till artikeln

 

 

 

 

Beteende- och personlighetsbeskrivning korthårig vorsteh

Nu har 200 Korthårig vorsteh genomfört BPH och att vi nu fått detaljerad sammanställning för rasen från SKK. Här kan du läsa hela rapporten.

Länk till rapporten

Ras 2020

Nu har vi avslutat RAS 2020.

Har du frågor kontakta Katarina Nordlander e-post

RAS 2020 för hundar registrerades 2018

Svenska Kennelklubben arbetar tillsammans med specialklubbarna och rasklubbarna för att ta fram strategier för aveln inom vissa raser. Målet är att de hundar som föds upp ska vara friska och funktionella ur alla aspekter. Arbetet med RAS utgår från en beskrivning av nuläget och problemen som finns hos rasen i dag. Hänsyn tas bland annat till hundarnas hälsa, mentalitet och exteriör. Strategin beskriver också vilka målsättningar som finns, hur målen ska nås och när.

Rasspecifika Avelsstrategier (RAS) är ett dokument där alla Sveriges hundraser kartläggs avseende population, användning, mentalitet, hälsa och exteriör. Där beskrivs också vad vi vill förbättra och/eller bibehålla och hur vi kan arbeta för att utveckla våra raser. För Svenska Vorstehklubbens (SVK) raser hittar du Rasspecifik avelsstrategi (RAS) på vår hemsida, www.vorsteh.se under respektive ras. RAS gagnar alla, såväl hanhundsägare och uppfödare, som hundägare och de som vill veta mer om rasen.

Nu görs uppföljning av RAS årligen och dessa ligger till grund för en revidering som ska göras vart femte år. Varje år följer SVK upp hundar som är ca 1,5 – 2,5 år gamla, dvs registrerade två år bakåt i tiden.

Har du en hanhund eller tik på avelslistan?

Finns inte hunden kvar, kan det bero på att du har glömt att betala medlemsavgiften!
Mer information om hur du betalar avgiften finns på Så här blir du medlem och betalar medlemsavgiften


Bruksuppfödarpris och bruksavelspris

Svenska Kennelklubbens bruksuppfödarpris och bruksavelspris har delats ut i över 50 år. Här kan du se vilka hundar och uppfödare som fick ta emot de ärofyllda utmärkelserna förra året. Grattis till er alla!

Grattis till pristagarna

Nytt uppfödardiplom

Nu har du som fött upp kull där minst 50% av valparna är röntgade, möjlighet att få diplom för uppfödare som värnar om våra rasers ledhälsa.

Statuter

  • Diplomet kan tilldelas uppfödare som har fött upp kull där minst 50% av valparna har röntgade höftleder, resultaten ska ha hunnit registreras i SKK Avelsdata
  • Tillägg för ungersk vizsla: Diplom med guldkant till uppfödare enligt ovan där även 50% av valparna i kullen har röntgade armbågar.
  • Uppfödare söker själv diplomet hos SVK/AK och lämnar registreringsnr på aktuell tik samt födelsedatum för kullen.
  • Ansökan sänds till respektive ras avelsrådgivare. Namn och mailadresser hittar man på vorsteh.se under fliken Raser.
  • Ansökan gäller kullar födda 2019 och framåt
  • Diplom kan utdelas till samma uppfödare för flera tikar
  • Diplomet utsänds digitalt för egen utskrift och möjlighet att kunna lägga upp på den egna hemsidan.

SVK AK

Hör av dig så hjälper vi till

Alla ni med vorsteh,munster eller vizsla är välkomna att kontakta avelskommittén vid avels-och hundfrågor oavsett om din hund är meriterad eller inte! Går du i valpköpartankar eller är intresserad av våra raser,hör av dig.
Våra kontaktuppgifter finns på SVK:s hemsida www.vorsteh.se under fliken Raser!
Välkommen!

BPH-uppfödardiplom

Har du fött upp minst fem hundar som genomfört Svenska Kennelklubbens Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH? Då kan du ansöka om ett BPH-uppfödardiplom hos SKK!

Här kan du läsa mer och ansöka om diplomet: 

https://www.skk.se/bph-uppfodardiplom

Möte i Avelskommitén

Flitens lampa har lyst i helgen på Avelskommittens möte i Upplands Väsby.
Vi har förberett Avelskonferensen,behandlat många frågor och minglat med domarna och vår duktiga ordförande Rolf. Från vänster: sammankallande Katarina Farm-Nordlander med det glada gänget!


Du hittar fler nyheter på rassidorna

Nyheter korthårig vorsteh
Nyheter strävhårig vorsteh
Nyheter långhårig vorsteh
Nyheter kleiner münsterländer
Nyheter grosser münsterländer
Nyheter ungersk vizsla, korthårig
Nyheter ungersk vizsla, strävhårig