Du är här

Styrelsen

Ordförande

   
Maud Rahm 072-252 88 83 e-post

Sekreterare

   
Svante Morén

SVK:s postadress:

SVK c/o Svante Morén
Bergviken 8
937 92 Burträsk

070-699 41 52 e-post

Kassör

 
Ann-Louise Larsson e-post

Övriga ordinarie ledamöter

 
Katarina Farm Nordlander 070-247 71 49 e-post
Anna Berg 070-355 17 73 e-post
Ulf Granberg 070-307 55 76 e-post
Björn Holgersson 072-561 41 16 e-post

Suppleanter

   
Agneta Aldor 076-790 45 10 e-post
Mia Umaerus Kempe 073-371 29 94 e-post