I Svensk Vorsteh nr 3/2014


Omslagsbild: Mikael Grennard 

I nästkommande nr, som utkommer vecka 36, finns bl a att läsa:

SVK:s Avelskonferens - en succé!!

Riksutställningen - "Ragge" bäst på plan! 

Nytt från Avelskommittén

Lathundsgruppen: Släpspårsvilt i Elitklass

Magomvridning - åkomma med våldsamt förlopp

Våra Champions

SVK/Gotlands viltvårdssatsning, del 3

Möte för FCI Commission for Continental Pointing Dogs & Europacupen

SKK - Jaktetik, diskutera etiken

Utgivningsplan Svensk Vorsteh

____________________________

Har din hund blivit champion?

Gå in på kennet.skk.se/championat/ och läs hur du ska gå tillväga för att få ut championatet.

____________________________

Resa utomlands med hund?

2012 infördes nya, betydligt enklare, krav för införsel av hund. Läs mer i nästa nr av SV eller gå in på Jord-bruksverkets hemsida www.sjv.se   

   

Resultatdatabasen

Nu är Resultatdatabasen igång, och den innehåller nu även utställningar och viltspårresultat från år 2011.

____________________________

Medlemsavgift 2014

Inbetalningsavierna för 2014 skickades ut tillsammans med Svensk Vorsteh #1, 2014.

DU kan bidra och underlätta vårt arbete ytterligare genom att;

  • Betala först när du fått fakturan
  • Ange OCR-koden som betalningsreferens när du betalar och inget annat
  • Låta oss slippa skicka betalningspåminnelser
  • Snarast meddela adressändringar eller om vill du avsluta ditt medlemskap till medlemsregistrator Lena Karén, 070-932 42 77 eller medlemsregister@telia.com

____________________________

Svansskador

Om du haft svansskador på dina hundar, kontakta då Svansskade-gruppen, se Kontakter/Funktionärer.

SVK:s lokalavdelningar

____________________________

Riksprovet på Facebook

På Facebook finns en sida speciellt för SVK:s Riksprov. Tanken är att den ska övertas som en stafettpinne av den lokalavdelning som arrangerar Riksprovet innevarande år. Sidan hittar du här.

____________________________

Anmälan till prov

Från årsskiftet skall elektroniskt ifylld egenskapsblankett bifogas med anmälan.

Anmälningsportalen har uppdaterat så att de fält som mottagare av anmälning samt provledare kan behöva blivit obligatoriska.

För mer information se DataK