I Svensk Vorsteh nr 1/2015


Omslagsbild: Torun Brate 

I nästkommande nr, som utkommer vecka 10, finns bl a att läsa:

Trög avance - orsak och verkan

Lathundsgruppen: Provåret 2014 

Nytt från Avelskommittén

Motioner till fullmäktigemötet

Jordbruksverkets ändrade regler för införsel av valp

Restriktioner vid utsatt fågel på SVK:s jaktprov

Våra Champions

Herpes - och tidig dräktighet

Utgivningsplan Svensk Vorsteh

____________________________

Har din hund blivit champion?

Gå in på kennet.skk.se/championat/ och läs hur du ska gå tillväga för att få ut championatet.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Avtalsförslag Sverige-Norge

Arbetsgrupperna från Norge (FKF) och "Förhandlingsgruppen Stående Fågelhundar Sverige" har kommit fram till ett gemensamt förslag till avtal som reglerar organiserad aktivitet med fågelhund i regi av NKK-/SKK-ansluten klubb eller avdelning. Förslaget klart före 1 april 2015. Processen fortsätter med att avtalsförslaget ska behandlas i "Fuglehundstinget" i juni 2015.

//Arbetsgrupperna gemensant eu

____________________________

Medlemsavgift 2015

Medlemsavier för ordinarie medlemmar distribueras med Svensk Vorsteh #1 2014. Familjemedlemmar får sin avi per post.

Ange endast OCR-koden på fakturan som betalningsreferens när ni betalar.

____________________________

Resultatdatabasen

Nu är Resultatdatabasen igång, och den innehåller nu även utställningar och viltspårresultat från år 2011.

____________________________

Svansskador

Om du haft svansskador på dina hundar, kontakta då Svansskade-gruppen, se Kontakter/Funktionärer.

____________________________

Resa utomlands med hund?

2012 infördes nya, betydligt enklare, krav för införsel av hund. Läs mer i nästa nr av SV eller gå in på Jord-bruksverkets hemsida www.sjv.se

SVK:s lokalavdelningar

____________________________

Riksprovet på Facebook

På Facebook finns en sida speciellt för SVK:s Riksprov. Tanken är att den ska övertas som en stafettpinne av den lokalavdelning som arrangerar Riksprovet innevarande år. Sidan hittar du här.

____________________________

Anmälan till prov

Från årsskiftet skall elektroniskt ifylld egenskapsblankett bifogas med anmälan.

Anmälningsportalen har uppdaterat så att de fält som mottagare av anmälning samt provledare kan behöva blivit obligatoriska.

För mer information se DataK