I Svensk Vorsteh nr 4/2014


Omslagsbild: Mikael Grennard 

I nästkommande nr, som utkommer vecka 52, finns bl a att läsa:

Riksprov på högfjäll - en höjdare!

FBP-premiär på Gotland 

Nytt från Avelskommittén

Lathundsgruppen: Har vattenpassion för korthårig vorsteh ändrats genom åren?

Korsbandsruptur: symptom, diagnos, behandling

Avancen - en potatis

SVK/Gotlands viltvårdssatsning, del 4. Summering av första året.

 SVK/Södra 60-årsjubilerar

Utgivningsplan Svensk Vorsteh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Reviderat PM

PM 6 som gäller redovisning av prov och utställning har reviderats vid styrelsemöte 2015/1, 2015-01-18. Senaste version återfinns under PM.

____________________________

Bilder i Avelsdata

Problemet med bilderna i Avelsdata, dvs tik-/hanhundslistorna och parningar som uppfyller SVK:s avelsmål kvarstår fortfarande. Felsökning pågår.

____________________________

Resultatdatabasen

Nu är Resultatdatabasen igång, och den innehåller nu även utställningar och viltspårresultat från år 2011.

____________________________

Svansskador

Om du haft svansskador på dina hundar, kontakta då Svansskade-gruppen, se Kontakter/Funktionärer.

____________________________

Har din hund blivit champion?

Gå in på kennet.skk.se/championat/ och läs hur du ska gå tillväga för att få ut championatet.

____________________________

Resa utomlands med hund?

2012 infördes nya, betydligt enklare, krav för införsel av hund. Läs mer i nästa nr av SV eller gå in på Jord-bruksverkets hemsida www.sjv.se

SVK:s lokalavdelningar

____________________________

Riksprovet på Facebook

På Facebook finns en sida speciellt för SVK:s Riksprov. Tanken är att den ska övertas som en stafettpinne av den lokalavdelning som arrangerar Riksprovet innevarande år. Sidan hittar du här.

____________________________

Anmälan till prov

Från årsskiftet skall elektroniskt ifylld egenskapsblankett bifogas med anmälan.

Anmälningsportalen har uppdaterat så att de fält som mottagare av anmälning samt provledare kan behöva blivit obligatoriska.

För mer information se DataK