Du är här

Aktuellt

2022-11-24

SVK har under 2022 genomfört en dialog om de framtida provformerna. Mot bakgrund av det har styrelsen gjort bedömningen att vi behöver utöka möjligheterna att träna, prova och bedöma hundarnas förmågor inom bruksdelen. Läs mer i artikeln.

2022-11-24

Styrelsen har beslutat att ett godkänt resultat från ett HZP test, taget efter 2023-01-01, med lägst betyg 9 i alla moment uppfyller kravet på jaktprovsmerit för SEUch. Läs mer i artikeln.

2022-11-24

Flera lokalavdelningar har föreslagit att SVK skapar ett gemensamt format för St. Hubertusjakt. SVK Västsvenska genomförde nyligen en St. Hubertusjakt (se artikel i Svensk vorsteh nr 4/2022). Läs mer i artikeln

2022-11-17

Webinarium 1 december med Maija-Leena Eloranta, mångårig ledamot i SKKs avelskommitté, och Anne Bucksch, avelskonsulent på SKKs avdelning för avel och hälsa. Lär mer i artikeln! Där finns också länk till webinariet.

2022-11-16

SVK:s huvudstyrelse har ett viktigt och intressant uppdrag att ta vår klubb in i framtiden. Chansen att påverka, bidra och göra skillnad finns nu öppen för dig. De flesta i nuvarande huvudstyrelse har suttit en längre tid och vill avsluta sina uppdrag när deras mandatperiod går ut. Valberedningen ber om din hjälp att föreslå nya kandidater inför Fullmäktige 2023.

2022-10-17

Nästa år äger SVK:s fullmäktigemöte rum. Enligt SVK:s stadgar § 7 Moment 7 Motioner och ärenden har endast lokalavdelningar rätt att skicka in motioner, vilka ska vara Huvudstyrelsens sekreterare tillhanda senast den 1 januari. Läs mer i artikeln om hur en motion ska hanteraas av lokalavdelningen.

2022-09-18

Efter långt och troget arbete väljer några av våra avelsfunktionärer att avsluta sina uppdrag och vi behöver förstärka Avelskommittén. Svenska Vorstehklubben söker därför nya funktionärer med intresse för avel för följande raser:

2022-09-05

UKL

Tjuvskyttens M-Kåbra 

Ägare och förare Tord Stenlund, SVK Malmfälten

EKL 

Skrämmens H-Rouffly

Ägare och förare Ingemar Johansson, SVK Västsvenska

Klicka på artikeln för att se hela prislistan