Strävhårig vorsteh

Bilder och text är hämtade i raskompendiet. Bilderna visar på utmärkt typ, men det finns alltid detaljer som går att diskutera. Försök att se helheten och rastypen.

Välbyggd, kraftfull hane med ädelt utseende, som utstrålar kvalité. Fin huvudprofil, ramsnos, utmärkt överlinje, välkroppad, välvinklad, utmärkt benstomme. Utmärkt pälskvalité som är heltäckande. En utmärkt rasrepresentant.

Välbyggd tik med fina linjer. Utmärkt päls, heltäckande. Utmärkt över- och underlinje. Huvudets plan divergerar lätt, bra längd, utmärkta attribut.

Nyheter/information 

Avelsrådgivare och -funktionär

Kontakt: E-post

Barbro Åkesson Avelsrådgivare 070-651 69 65
Annelie Finn-Eriksson Avelsfunktionär 070 310 40 76

Hanhunds- och tiklistan

Hanhundslistan
Tiklistan

Riktlinjer för hanhunds- och tiklistan
Ansökan om lägga upp hund på tik-/hanhundslistan

Revidering av Rasspecifik Avelsstrategi (RAS)

Utkast till ny RAS

Har du frågor och synpunkter om RAS, kontakta avelsrådgivaren via mail.

Avel

Parningar som uppfyller SVK:s avelsmål
Övriga kullar

Raskompendium
Avelsstatistik
Rasspecifik avelsstrategi (RAS)
Standard
SVK:s avelsmål
HD-index
SKK Avelsdata
Avelskommittén
Kennellänkar

Bakgrund/ändamål

Strävhårig vorsteh är en stående fågelhund, som härstammar från avelsarbete utfört under slutet av 1800-talet efter idéer av ”Hegewald” (friherre Sigismund von Zedlitz und Neukirch). Med griffon korthals som utgångspunkt utgjorde en karaktärsfast och effektiv strävhårig jakthund målet för avelsarbetet. Principen var ”arbetsuppgiften ger typen” samt konsekvent urval av det bästa avelsmaterialet bland strävhårs-raserna (pudelpointer, griffon korthals, deutsch stichelhaar). Genom inkorsning av korthårig vorsteh framavlades på kort tid en fågelhund, som utmärker sig genom ändamålsenlig, vattenavstötande päls och mångsidig användbarhet som jakthund. Genom dessa egenskaper blev på några få årtionden strävhårig vorsteh den mest uppskattade och pålitligaste av de stora jakthundsraserna i Tyskland och i många andra länder.

Helhetsintryck

Strävhårig vorsteh skall ha ett ädelt utseende och sträv päls, som fullständigt täcker huden. Uttrycket skall vara uppmärksamt och energiskt. Rörelserna skall vara kraftfulla, vägvinnande, flytande och harmoniska. Viktiga måttförhållanden: Kroppslängd och mankhöjd skall helst vara lika. Kroppslängden får överstiga mankhöjden med upp till 3 cm.

Uppförande/karaktär

Strävhårig vorsteh skall vara nervfast, behärskad och harmonisk. Den skall varken vara skygg eller aggressiv.

Krav för avel och jakt med strävhårig vorsteh i rasens hemland

Krav för att bli avelsgodkänd

Godkänt på följande:

  • Intyg att avelsduglighet visats på DD-Zuchtschau (utställning för DD = strävhårig vorsteh).
  • Härtenachweis (HN).
  • Godkänt något/några av avelsproven: VJP, HZP, Hegewald avelsprov, VGP, VswP. Minst godkänt i följande moment: spårarbete, levande and och intyg om skottfasthet samt ingen rädsla för vilt på fält och i vatten.
  •  HD-fri och OCD-fri.

Krav för att få jaga

Godkänt på ett av följande moment:

  • BP
  • VGP
  • VPS

Förklaring

VJP - Verbandsjugendprüfung. Anlagsprov för den unga hunden, max 18 månader. Genomförs på våren.
HZP - Herbstzuchtprüfung. Avelsprov för hundar under två år. Genomförs på hösten.
Hegewald - HZP specifikt för strävhårig vorsteh.
Härtenachweis - Intyg för självständigt avlivande av rovdjur.
VswP - Verbandsschewissprüfung. Regionalt förbundsblodprov eller regionalt förbundseftersöksprov, ett blodspår med bara blod, ingen klöv.
VGP - Verbandsgebrauchsprüfung. Fullbruksprov för den vuxna hunden.
BP - Brauchbarkeitsprüfung, brukbarhetsprov. Detta prov kan skilja sig åt i olika delar av Tyskland. Det kan vara ett helt prov, eller uppdelat i delmoment för olika typer av jakt. BP består av jaktlig lydnad, apport, vattenarbete, eftersök (blodspår), stötande (självständigt sök i ca 1 ha (100 x 100 meter) såt) under funktionärsuppsikt, avslutas med inkallning. OBS! Jaktförsäkring är ett krav för att jaga. För att kunna försäkra sin hund måste hela BP vara godkänt på de delmoment som hunden ska användas för.
VPS - Verbandsprüfung nach dem Schuss, fullbruksprov med moment efter skottet. Används sällan.