Långhårig vorsteh

Bilder och text är hämtade i raskompendiet. Bilderna visar på rätt typ, men det finns alltid detaljer som går att diskutera. Försök att se helheten och rastypen.

Utmärkta proportioner, tillräcklig päls, markerad manke, plan rygg, välformad bröstkorg, passande benstomme, huvud med utmärkt längd nos/skalle, ramsnos, korrekt ansatta öron och rätt behårade.

Harmonisk skimmeltik med vackert, feminimt huvud, korrekt uttryck, utmärkt ramsnos, välplacerade och välbehårade öron, utmärkt benstomme.​

Nyheter/information

Avelsrådgivare

Kontakt: E-post

Kickan Hansson Avelsrådgivare 076-136 10 02

Hanhunds- och tiklistan

Hanhundslistan
Tiklistan

Riktlinjer för hanhunds-och-tiklistan
Ansökan om lägga upp hund på tik-/hanhundslistan

Revidering av Rasspecifik Avelsstrategi (RAS)

Utkast till ny RAS

Har du frågor och synpunkter om RAS, kontakta avelsrådgivaren via mail.

Avel

Parningar som uppfyller SVK:s avelsmål
Övriga kullar

Raskompendium
Avelsstatistik
Rasspecifik avelsstrategi (RAS)
Standard
SVK:s avelsmål
SKK Avelsdata
Avelskommittén
Kennellänkar

Bakgrund/ändamål

Långhårig vorsteh härstammar från såväl fågelhundar som vattenhundar och drivande hundar, vilket grundlagt rasens stora mångsidighet. Redan år 1879 fastställdes de viktigaste rastypiska egenskaperna och alltsedan dess har rasavel bedrivits. 1897 upprättade friherre von Schorlemer den första rasbeskrivningen och därmed lades grunden för dagens rasavel.

Helhetsintryck

Långhårig vorsteh skall vara kraftig och muskulös med flytande linjer. Den skall inte vara högställd. Hos mindre individer är det eftersträvansvärt med mycket substans. Alltför massiva och därmed tunga hundar är inte önskvärt.

Viktiga måttförhållanden

Skalle och nosparti skall vara lika långa. Rasen skall inte vara överbyggd. Manken skall vara placerad på en något högre nivå än korset.

Uppförande/karaktär

Temperamentet skall vara balanserat, lugnt och stabilt. Rasen skall vara godmodig och lättdresserad.