Internationellt

Ansvarig internationellt

Susanne Legneskog, e-post

KLM-I

Under sommaren 2023 utsågs Heinz Wester av SVK/HS att vara SVK:s representant i Kleiner Münsterländer International, KLM-I.

KLM-I är en internationell paraplyorganisation för de nationella specialklubbarna som ansvarar för KLM i respektive land, i Sverige är detta Svenska Vorstehklubben. KLM-I vill bevara och stärka rasens egenskaper internationellt och därmed också nationellt. De arbetar med och genom medlemsländernas klubbar för att hålla rasen frisk, hållbar samt lämplig för allsidig jakt.

I årtionden har F.C.I. (Féderation Cynologique Internationale) säkerställt att renrasiga hundar följer samma ”avelsstandard" i alla medlemsländer. I många medlemsländerna bedöms och avlas det i princip enbart på kroppsbyggnad och päls samt vissa hälsokrav. För detta utfärdar de nationella FCI-organisationerna, i Sverige Svenska Kennelklubben, en stamtavla för valpar.

KLM-I anser att med jakthundar som KLM är det dock inte tillräckligt att hundarna föds upp med god exteriör, bra pälskvalitet och bemöter de grundläggande hälsokraven. Hundarna måste också vara dugliga och bra jakthundar.

Här finns det bland annat följande utmaningar:

  • Jaktförhållandena skiljer sig väsentligt mellan olika länder.
  • I vissa länder skiljer sig de nationella juridiska förutsättningarna från de internationella, till exempel hur djurskydd samt jakt bedrivs.
  • Jakttraditionerna och jaktbart vilt skiljer sig från land till land.

På vad ska avel av jakthundar således baseras på? KLM är en allsidig jakthund vilken enligt rasstandarden ska jaga allt från fågel till pälsvilt på fjäll, fält, i skog och i vatten, före och efter skottet. Hänsyn tagen till ovanstående skillnader mellan länderna har FCI överlåtit åt sina medlemsländer att avgöra hur länderna vill testa jaktkvalifikationer som förutsättning för avel, och i så fall enligt vilka kriterier och standarder testen ska äga rum.

KLM-I anser att i syfte att bevara KLM som en ”allsidig" jakthundsras på lång sikt, vilket beskrivs i F.C.I. rasstandard, måste internationellt samarbete utvecklas i vilket man utbyter erfarenheter och därmed främja KLM:s avels-, hälso- och prestationsförmåga, identifiera stark genetisk sammansättning och byta goda ”avelslinjer” över gränserna.

IMP - ett internationellt münsterländerprov

För att internationellt bevara KLM som en mångsidig jakthund och för att kunna testa jaktprestanda internationellt på ett mer jämförbart sätt har KLM-I arbetat fram ett internationellt münsterländerprov, IMP. Målet är att utveckla testregler som är praktiska och liknar jakt och som tar hänsyn till kriterier som är relevanta för avel.

Nu erbjuds två internationella münsterländerprov i KLM-I:s regi. Proven hålls i Tyskland, kraven och förväntningarna från KLM-I är inte att denna provform ska införas i resp land.

IMP-A är ett test på elitnivå. IMP-B är å andra sidan ett test på en ”basal prestationsnivå”. När det gäller IMP-A har kravet fått nationellt avelsgodkännande, och sedan 2016 uppfyller även ett godkänd IMP-B kraven för avel i Tyskland.

KLM-I arbetar för ett internationellt förtroendefullt samarbete för avel ska öka möjligheten att avla fram på alla sätt utmärkta allsidiga kleiner münsterländer, men detta kräver också tid och är bara möjligt i små steg. Allt sker på frivillig basis med guidning och stöd.

Nya regler för FCI-prov

Här finns FCI:s nya regelverk för er som är intresserade av att starta på FCI-prov på kontinenten.

Information finns också på FCI:s hemsida

PM för Internationell verksamhet

Gällande PM för ansvarsområdet Internationell verksamhet hittar du här - PM Internationell verksamhet

Betyg

Värdering av utländska provsmeriter 
Krav för start i jaktklass på utställning med jaktmeriter från utlandet/Ansökan om WCC-intyg från SKK 

Europa Cup

Arrangeras oftast i mars. Enbart fågeltagningar på rapphöna räknas. Stor vikt läggs vid rastypisk sök och beteende. Uttagning i södra Sverige på lämplig mark. Fågeltagningar är ej obligatoriska vid uttaget då vi utgår från att dom som ämnar deltaga har denna detalj på plats. Ett lag med maximalt 4 deltagare 1 (2) reserv tas ut. En fördel om flera av våra raser ingår i laget.

Hundarna provas i enkelsläpp med släpptid på 15 minuter. Om nr 5 och 6 bedöms lika går dessa mot varandra i ett kort släpp på 5-10 minutter.

Om möjligt görs uttaget/bedömningen av 2-3 domare

Tik som börjar löpa före avresa till VM/EU cup får ej deltaga och reserv tar dennes plats i laget.

VM

Arrangeras oftast i oktober. Liknar mera på våra prov då hundarna provas i par och fågel fälls. Även kastapport med and i vatten ingår. Stor vikt läggs vid rastypisk sök och beteende. VM är parsläpp med sidbyte efter varje fågelsituation/stånd ÄVEN om det inte presenteras fågel i situationen, detta för att se om partnern är bättre på fågel i det aktuella området. Fällning bör ske men annars kastapport på SAMMA  art av vilt som hunden stod för i direkt anslutning till situationen. Vid användande av Nordisk Avance får föraren INTE flytta sig från den plats där han reser från, även om hunden tar nytt stånd. Realiseras inte situationen är ekipaget belastat med ett tomstånd. Två gånger diskvalificerad. Gångavance är fortfarande mer accepterat och de facto mer praktiskt i de biotoper VM oftats går i. Sekundering värdesätts. Parhunden, FÅR jaga sin kant hela tiden fram tills domaren säger till men INTE kopplas utan skall sitta lugnt vid sidan av föraren eller sekundera partnern. Samresning av sekundanter förekommer inte utan sekundant skall förhålla sig lugn i situationen oavsett hur när den sekunderar partner.

Uttagning i september i mellersta delen av Sverige på lämplig mark.

Fågeltagningar är ej obligatoriska vid uttaget då vi utgår från att dom som ämnar deltaga har denna detalj på plats. Ett lag med maximalt 4 deltagare 1 (2) reserv tas ut. En fördel om flera av våra raser ingår i laget. Hundarna provas parvis med släpptid på 15 minutter. Om nr 5 och 6 bedöms lika går dessa mot varandra i ett kort släpp på 5-10 minuter.

Om möjligt görs uttaget/bedömningen av 2-3 domare

Tik som börjar löpa före avresa till VM/EU cup får ej deltaga och reserv tar dennes plats i laget.

St. Hubertus

Regler för St Hubertus  se Regler för verdensmesterskap St Hubertus (norska)

En man och/eller en kvinna tas ut. Man kan starta både som lag med 2 deltagare eller som en person. Samordnas med engelska sidan.

S:t Hubert-uttagningen avgörs separat och enligt gällande praxis och icke som ett bedömningsmoment i den övriga uttagningen.

Vidare att det beaktas att det är ETT släpp á 20 minuter, en stöt eller gå förbi fågel är OK, två är diskvalificerande.