Informationskommittén (InfoK)

InfoK har ansvar för information och digital infrastruktur i SVK. InfoK är en sammanslagning av tidigare InfoK, DataK och Lathundsgruppen. Arbetet i dessa grupper har under 2020 allt mer integrerats i ett samlat projekt för SVK:s digitalisering. 2021 slogs grupperna samman till en gemensam Informationskommitté (InfoK)

Mediekanaler

  • Svensk Vorsteh - medlemstidningen utkommer 4 ggr/år
  • Vorsteh.se – SVK:s hemsida med nyheter och information
  • Lokalavdelningarnas sidor på vorsteh.se – lokala nyheter och information
  • Vorsteh.se/Prov/Utställningar – samtliga prov i alla lokalavdelningar där anmälan sker och proven administreras lokalt
  • Svenska Vorstehklubben på Facebook – löpande nyhetsuppdateringar
  • Lokalavdelningarnas Facebooksidor – löpande nyhetsuppdatering

Ledamöter

Ulf Granberg, webmaster,  e-post
Lotta Ivarsson, redaktör Svensk Vorsteh 070-525 11 71, e-post
Svante Morén, webmaster,  e-post
Simon Nyström, Resultatdatabasen (RDB), e-post
Anna Nylander, Resultatdatabasen (RDB), e-posta

Resurspersoner

Kenneth Sundvall, hedersmedlem
Agneta Aldor
Marina Skotte

Kontakt

Har du frågor eller förslag så kontakta gärna webmaster@vorsteh.se