SVK:s uppfödarpremie

Statuter

Priset gäller SVK:s raser och svenska uppfödare som är medlemmar i SVK. Priset delas ut i form av diplom.

SVK vill med uppfödarpremierna bevara och utveckla SVK:s raser och deras allroundegenskaper samt värna om funktionsduglig och god exteriör och god mentalitet. Uppfödarpremierna skall uppmuntra till att vi får fler hundar till start på jaktprov, utställning, exteriörbeskrivning och viltspår.

Korthårig vorsteh

2023 Tappra
2022 Ripuddens
2022 Michrima
2022 Kungshällans
2022 Tappra
2021 Tappra
2020 Sångbergets
2020 Tappra
2019 Teiens
2018 Tappra
2018 Sångbergets
2016 Fjällbrisens
2014 Tvärnypets
2014 Teiens
2014 Råvatj
2014 Klevportens
2014 Altersundets
2013 Gruffwe Rijs
2013 Ormkullens
2013 Ganjos

Strävhårig vorsteh

2021 Brevikens
2018 Brevikens
2016 Vijaga
2016 Avenbokens
2014 Stebas
2014 Claesbons
2014 Landinarnas
2013 Fjällbrisens
2013 Skogs (2 st)
2013 Trollängens (2 st)

Kleiner münsterländer

2023 Munsterhusets
2022 Munsterhusets

 

Korthårig vorsteh

2023 Ormkullens
2022 Ujjens
2022 Sångbergets
2019 Tappra
2018 Michrima
2016 Solvallens
2014 Råvatj
2013 Fjällbrisens

 

Strävhårig vorsteh

2018 Stenbitens
2016 Brevikens
2014 Stormkullens

 

Kleiner münsterländer

2019 Herrskapets

Korthårig vorsteh

2016 Tappra
2014 Tavelsjöbergets
2014 Ormkullens
2014 Michrima
2014 Carnbrings
2013 Axe Lakes

 

Strävhårig vorsteh

2016 Kurrabergen's
2014 Speldammens
2014 Carnbrings
2013 Brevikens

 

Kleiner münsterländer

2019 Herrskapets
2016 Contramarkens
2016 Xantemi's

Poängberäkning

Endast en merit per individ och diciplin får räknas.

Disciplin - Jaktprov Poäng
Jaktprovschampionat 12
Fullbrukschampionat 12
1:a pris Elitklass eller 1:a pris Fullbruksprov  8
1:a pris Öppen klass eller Unghundsklass eller 2:a pris Fullbruksprov  6
2:a pris Öppen klass eller Unghundsklass eller 3:e pris Fullbruksprov  5
3:e pris Öppen klass eller Unghundsklass 3

 

Disciplin - Viltspår Poäng
Viltspårchampionat 5
1:a pris Öppen klass 4
2:a pris Öppen klass  3
3:e pris Öppen klass  2
Godkänd Anlagsklass 2

 

Disciplin - Utställning Poäng
Svensk Utställningschampion 8
Cert, R- Cert Ck 6
Excellent eller 1:a-pris 5
Very Good eller 2:a-pris  3
Good eller 3:e-pris  2

Utställning kan bytas mot exteriörbeskrivning för en eller flera hundar

Disciplin - Exteriörbeskrivning Poäng
Kropp: 12 6
Kropp: 9-11 5
Kropp: 6-8 3
Kropp: 3-5  2

Exteriörbeskrivning kan bytas mot utställning för en eller flera hundar

Vid exteriörbeskrivning anges pälsens kvalitét på följande sätt; Utmärkt (12), Mycket god (9-11), God (6-8), GTB/Godtagbar (3-5), IG/Icke godkänd (0). För att använda sig av exteriörbeskrivning skall hunden ha minst godkänd päls (3).

Uppfödarpremie - Guld

För erhållande av priset i guld krävs att uppfödaren med högst 10 avkommor uppnår en summa av minst 150 poäng.

Meriterna ska ha erövrats i Sverige och endast en merit per avkomma och disciplin får räknas. Samtliga (max 10) individer skall ha meriter från alla discipliner.

Uppfödare som erhållit premie kan senare ansöka om premie av högre valör och kan då använda sig av samma hundar om de har uppnått högre resultat. Uppfödare kan erhålla samma pris flera gånger men får då inte tillgodoräkna sig poäng för tidigare hundar vilkas poäng tidigare utnyttjats.

Vid ansökan om uppfödarpremie skall uppfödaren själv sända in ansökan och resultat till SVK/Avelskommitté på den fastställda blanketten (se länk ovan).

Uppfödarpremie - Silver

För erhållande av priset i silver krävs att uppfödaren med högst 10 uppfödda hundar uppnår en summa av lägst 100 poäng.

Uppfödarpremie - Brons

För erhållande av priset i brons krävs att uppfödaren med högst 10 uppfödda hundar uppnår en summa av lägst 50 poäng.