Avelskommittén (AvelsK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Carina Follstam 

AvelsK ansvarar för det övergripande avelsarbetet avseende samtliga de raser som SVK administrerar, med det långsiktiga målet att bibehålla och utveckla rasernas egenskaper i enlighet med de riktlinjer som anges i stadgarna och som gäller i hemlandet för respektive ras. AvelsK svarar för de samlade frågor som är avelsrelaterade, inklusive exteriörfrågor och BPH.  AvelsK genomför egna studier och analyser av underlag som insamlats vid jaktprov, egenskapsbedömningar, mentalbeskrivningar och andra metoder för avelsvärdering. SVK:s styrelse utser en sammankallande till AvelsK och övriga funktionärer.

AvelsK:s uppgift

 • AvelsK arbetar med olika frågor för våra raser
 • Avelsrådgivare och avelsfunktionärer finns till som en service för SVK:s uppfödare och hanhundsägare. De svarar på frågor runt parningar och parningskombinationer som uppfödarna planerar
 • En av de mest betydelsefulla frågorna för AvelsK är information i avels- och uppfödarfrågor i vår tidning, på hemsidan och på vår Facebooksida. 
 • Informerar också om olika sökvägar som uppfödarna kan behöva i sitt avelsarbete
 • Har ett mycket nära samarbete med SKK i olika frågor
 • Har ett stort samarbete med lathundsgruppen
 • Deltar i regelgruppen som ser över SVK:s jaktprovsregler
 • Deltar med information vid jaktprovsdomarkonferenser
 • Deltar och samarbetar med domarkommittén i olika frågor
 • Stöder arbetet med svansskador tillsammans med svansskadegruppen
 • Sammanställer årsredovisningar för varje ras

Revidering av RAS ska ske vart femte år. Nuvarande uppdatering beräknas vara fastställd av SKK 2024. En årlig uppföljning av RAS sker också.

Här hittar du nyheter från Avelskommittén

Nyheter från AvelsK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Jonas Seger

Kontakt AvelsK

 

E-post

Sammankallande

 
Katarina Farm-Nordlander  

070-247 71 49

Avelsråd och -funktionärer

Korthårig vorsteh Helen Walsh 076-876-95-22
Korthårig vorsteh Maria Tjärnström 070-281 37 77
Korthårig vorsteh Susanne Westman  
Kleiner münsterländer Agneta Aldor 076-790 45 10
Kleiner münsterländer Emma Forss 070-597 39 72
Grosser münsterländer Maria Fors 070-382-19-04
Långhårig vorsteh Kickan Hansson 076-136 10 02
Ungersk vizsla, korthårig Kristina Pettersson 070-090 50 08
Ungersk vizsla, korthårig Cilla Sandström 073-840 66 27
Ungersk vizsla, strävhårig Emelie Billgren 070-497 59 94
Strävhårig vorsteh Barbro Åkesson 070-651 69 65
Strävhårig vorsteh Annelie Finn-Eriksson 070-654 66 73

Styrdokument

SVK:s arbetsordning
PM Avelskommittén
PM Utställningar

Uppfödarpremier

Uppfödarpremie
Uppfödardiplom HD/ledhälsa

Avel

Kom ihåg inför parning

Valputvärdering 2023

Uppfödning
SKK Avelsdata
BPH
HD-index
Avelsstatistik
Svansskador
Artiklar
Kennellänkar