Jaktkommittén (JaktK)

Jaktkommittén ansvarar för att sprida information om våra hundars dressyr, lämplighet inom övriga jaktformer med en tydlig koppling till viltspår och fullbruksprov. Detta kan ses som ett led i SVK:s arbete i att bevara och utveckla rasernas allsidighet i enlighet med rasbeskrivningar och SVK:s stadgar. 
 
Medlem i gruppen ska vara väl förtrogen med hur hundar av SVK:s raser används/kan användas vid övrig jakt, liksom vid användningen som stående fågelhund. Kunskaperna ska hållas uppdaterade genom fortlöpande kontakter inom SVK, SKK, Svenska Jägareförbundet och andra lämpliga instanser. 

Med i gruppen är även fullbruksprovsansvarig och viltspåransvarig. Båda dessa funktioner rapporterar/lyder i domarfrågor under domarkommittén.

Fullbruksprov

Regler för fullbruksprov
Vad ingår i ett fullbruksprov

Viltspårsprov

Regler för viltspårsprov
Förteckning över viltspårdomare

Ledamöter

Anna Berg, sammankallande, 070-355 17 73, e-post
Geir Törnqvist, viltspåransvarig, 073-337 67 28, e-post
Agneta Ericsson, fullbruksansvarig, 070-399 97 20, e-post
Mikael Grennard, övriga jaktformer, 070-588 67 79, e-post