Exteriörkommittén (ExtK)

En arbetande hund är beroende av en funktionell exteriör med goda förutsättningar för ett lång och aktivt liv. ExtK arbetar med exteriöra frågor rörande Svenska Vorstehklubbens raser.

Kommittén arbetar även med frågor rörande utbildning, frågor rörande exteriördomare, utställningar, exteriörbedömningar och andra aktiviteter som stödjer uppfödare i utvärderingen av avelsarbetet.

Exteriörkommittén har en sammanhållande roll rörande utställningsverksamheten inom SVK, både som stöd till lokala utställningsansvariga, men även rörande frågor runt utbildning av funktionärer såsom domare, ringsekreterare och certifierade utställningsansvariga.

Målen för ExtK mål är att: 

  • Arbeta med att bevara en sund och funktionell exteriör för SVK:s raser med särskilt fokus på god exteriör som ger hållbara hundar som kan jaga långt upp i åren. 
  • Utbilda uppfödare och medlemmar för att öka medvetenheten om funktionell exteriör och hur den kopplar mot rasernas rasstandard. 
  • Underlätta för intresserade medlemmar inom SVK att utbilda sig inom exteriör samt som funktionär inom utställningsverksamheten. 
  • Tillse att SVK anordnar utställningar av god kvalitet inom lokalavdelningarna
  • Att stötta AvelsK i sitt arbete gällande bevarande av rasdetaljer och funktionell exteriör i avelsarbetet. 

Medlemmar i Exteriörkommittén

Kontakt utställning: e-post

Sammankallande

Mia Umearus Kempe, 073-371 29 94, e-post

Ledamöter

Frida Aldor 076-138 98 88 e-post
Ellen Vesterlund   e-post
Katarina Farm Nordlander (AvelsK) 070-247 71 49 e-post

Exteriördomare

Lista över exteriördomare

Raskompendier

ExtK har 2019 publicerat uppdaterade rasbeskrivningar för samtliga raser inom SVK och ansvarar för utbildning av exteriördomare för SVK:s raser.

De nya raskompendierna för alla våra raser hittar du under Raser i huvudmenyn.

Viktiga dokument

Funktionärsinformation, utställning