Stadgar

Stadgarna för SVK är uppdelade i två samverkande delar. En stadga finns för själva specialklubben SVK. Denna reglerar bland annat SVK:s centrala organisation, fullmäktige och HS verksamhet. För lokalavdelningarna inom SVK finns en specifik stadga (gemensam för samtliga lokalavdelningar). Denna lokalstadga reglerar den lokala verksamheten, årsmöten och lokalstyrelsens verksamhet.

De gällande stadgarna antogs av SVK Fullmäktige 2017 och är fastställda av SKK/Föreningskommitténs verkställande utskott.

Stadgar för specialklubben SVK

Stadgar för lokalavdelning inom SVK