Hantering av personuppgifter

Svenska Vorstehklubben (SVK) behandlar alla personuppgifter enligt med Dataskydds­förordningen – EU 2016/679 (GDPR). På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer om Dataskyddsförordningen.

SVK hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig eller uppgifter lämnade av dig till SVK eller via en SVK-ansluten lokalavdelning när du blev medlem eller senare uppdatering av dig eller oss. De uppgifter vi behöver är normalt medlemsnummer, namn, postadress, e-postadress och telefon­nummer.

SVK lagrar dina personuppgifter så länge du är medlem i SVK. Vi använder de lagrade personuppgifterna för att kunna hantera dina kopplingar till SVK-organisationen såsom utskick, kontakt inom organisationen, kontakt vid anmälning till klubbens aktiviteter, prov och utställningar.

SVK lämnar ut adressuppgifter till Litografen AB. Syftet med denna behandling är att kunna distribuera klubbtidningen Svensk Vorsteh och andra utskick till medlemmarna. Vill du inte få dessa utskick kan du avsäga dig dem genom att kontakta SVK/lokalavdelningen.

SVK lämnar ut adressuppgifter till SVK:s lokalavdelningar. Syftet är att lokalavdelningarna ska kunna hålla kontakt med sina medlemmar och vid anmälan till prov kontrollera att deltagare är medlemmar i SVK.

SVK publicerar även namn och kontaktuppgifter på domare och andra funktionärer på vår hemsida och i Svensk Vorsteh. Syftet är att möjliggöra för lokalavdelningar och medlemmar att kunna kontakta funktionärerna.

Uppgifterna används även av organisationen och dess samarbetspartners för sammanställning av statistik avseende hund och hundägande, forskning, medlemsvärvning, hälsoenkäter och annat som kan vara i organisationens intresse.

Om du har frågor som rör dina personuppgifter är du välkommen att kontakta SVK:s Medlemsregistrator. Du har enligt dataskyddsförordningen rätt att få ett utdrag av de uppgifter SVK har registrerade om dig. Du kan också begära rättelse eller begära att dina personuppgifter raderas. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad och insändas skriftligen till: SVK, c/o Sekreteraren. Se Styrelsen för kontaktuppgifter.

Tycker du att SVK/lokalavdelningen hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du klaga till Datainspektionen. På Datainspektionens webbplats kan du även läsa mer om Dataskyddsförordningen.

Svenska Vorstehklubben