Svenska Vorstehklubben

Svenska Vorstehklubben (SVK) är en av landets äldsta specialklubbar, och startades redan 1917
.

SVK har 10 lokalavdelningar som anordnar en rad träningar, prov, utställningar och andra aktiviteter. På många ställen finns också lokala träningsgrupper där du kan delta med din hund. Lokalavdelningarna kan informera om på vilka orter de finns.

Vi är är ca 2 400 medlemmar.
Tidskriften Svensk Vorsteh utkommer fyra gånger per år till alla medlemmar och där kommer du bl a att få mer information om klubbens aktiviteter.

Klubben representerar flera raser inom gruppen kontinentala stående fågelhundar - strävhårig vorsteh, korthårig vorsteh, långhårig vorsteh, grosser och kleiner munsterländer samt korthårig och strävhårig ungersk vizsla.


SKK

SVK är en del av den svenska kennelorganisationen, SKK. Som direktansluten medlem i SKK eller i SVK har du möjlighet att delta med din hund på officiella prov och utställningar, rådgivning m.m. SKK-organisationen värnar om uppfödarna med hjälp och stöd såsom t.ex. uppfödarutbildning.

Som medlem är det bra att känna till Registreringsbestämmelserna (Se Grupp 7) SKK:s registreringsregler

På SKK:s hemsida finns mycket bra information - www.skk.se

Allsidiga hundar som gör mycket nytta

Hundarna i Svenska Vorstehklubben är allsidiga stående jakthundar som främst används som stående fågelhundar, apportörer på land och i vatten och som eftersökshundar vid jakt.

Många medlemmar är även aktiva i Nationella Viltolycksrådet (NVR) och utför eftersök på trafikskadat vilt på uppdrag av Polisen.

Hundarna är också populära som stöthundar vid jakt och som draghundar. Dessutom gör många nytta i samband i olika samhällstjänster.

Lokalavdelningarna

SVK har tio lokalavdelningar som täcker hela landet. Alla lokalavdelningar har en rad olika aktiviteter som man kan läsa om på deras hemsida som man hittar på vorsteh.se.

Alla lokalavdelningar genomför både eftersöks- och fältprov. Alla prov hittar man på sidan Jaktprov under Prov/Utsällningar i hemsidans huvudmeny.

Lokala träningsgrupper finns i de flesta lokalavdelningar. Där kan man träna sin hund tillsammans med andra medlemmar främst under våren och sommaren.

På SVK:s Facebooksida och lokalavdelningarnas Facebooksidor hittar man mer information om kurser, träningar och lokala arrangemang.

Många lokalavdelningar arrangerar också medlemsträffar som också informeras om på respektive hemsida.

VÅRA STÖRSTA ÅRLIGA EVENEMANG

Riksprovet

Riksprovet är ett jaktprov som genomförs varje år. Provet genomförs på olika underlag varje år och genomförs på fält, fjäll och skog.

Provet är öppet för alla medlemmar med hundar i unghundsklass (UKL) och elitklass (EKL). Provet är ett sk odelat prov, vilket innebär att man de första dagarna går på fält, fjäll eller skog. Sista dagen genomförs eftersöksgrenarna med eftersöksspår och vattenapport.

Ett hundratal hundar brukar delta och provet avslutas med en middag och prisutdelning som kan följas live via sociala medier.

Riksutställningen

Varje år arrangerar SVK en Riksutställning som är öppen för alla medlemmar i klubben. Utställningen arrangeras på olika ställen i landet. Information om utställningen läggs ut på hemsidan.

Viltspårmästaren

Viltspårmästaren är ett viltspårprov i öppen klass samt ytterligare ett tävlingsmoment. Varje lokalavdelning representeras av ett ekipage.

Under våren genomförs uttagningstävlingar i alla lokalavdelningar, som kan skicka ett ekipage till finalen.

Finalen har de senaste åren genomförts samtidigt på flera platser i landet. Efter avslutad prov konfererar domarna gemensamt och utser Årets Viltspårmästare.