Viltspåransvarig


Foto: Martin Källberg, SvJF

Våra raser är goda eftersökshundar

För att kunna jaga säkert, är det angeläget att ha en hund som kan spåra upp skadat vilt. Samtliga av våra raser är goda eftersökshundar. Träning på viltspår kan påbörjas så snart hunden visar intresse. I takt med att hunden uppnår ettårsåldern klarar många viltspårprovets anlagsklass.

Numera kan våra hundar bli Viltspårchampion och därmed visa att de kan följa ett viltspår på ett förtjänstfullt sätt.

Vill du starta din hund på viltspårprov? Kontakta respektive lokalavdelning. Provprogrammet står också på lokalavdelningarnas hemsidor.

Här kan du se hur man bedömer viltspårsprov Regler för viltspårsprov.

Rutindokument viltspårprov beskriver hur proven genomförs

Här finns också protokoll för viltspårprov Protokoll för viltspårprov

Viltspåransvarig

Geir Törnqvist, 0733-37 67 28, e-post

Viltspårdomare

Förteckning över viltspårdomare