Regler för championat

I Svenska Vorstehklubben kan man erövra fyra olika Championatstitlar med sin hund. Här visar vi reglerna för de olika championaten.

Svenskt jaktprovschampionat, SE JCh

Två 1:a pris i elitklass i Sverige.

Betyget godkänd i anlagsklass på viltspårprov.

Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

Svenskt utställningschampionat, SE UCh

Tre certifikatkvalitetspriser (Ck) erhållna i jaktkonkurrensklass (jkk) i Sverige utdelade av minst två domare.

Minst ett av certifikatkvalitetspriserna ska ha utdelats tidigast när hunden uppnått åldern 24 månader och en dag.

Ett 1:a pris i öppen klass på jaktprov alternativt lägst ett 2:a pris på fullbruksprov i något nordiskt land.

Svenskt fullbrukschampionat (SE FBCh)

Två 1:a pris på fullbruksprov i Sverige.

Lägst Good eller 2:a pris vid kvalitetsbedömning efter 15 månaders ålder på utställning.

Svenskt viltspårschampionat (SE VCh)

Tre 1:a pris i öppen klass, utdelade av minst två domare

Intyg om godkänd testikelstatus eller deltagit på officiell utställning

Ansökan om championat

Har din hund meriterat sig för att bli champion så måste du ansöka till SKK om att få det. Klicka på länken ovan så kommer du till ansökan

Här är SKK:s regler för championat Utställnings- och championatregler