Arbetsordning och PM

Dessa dokument redovisar SVK:s aktuella organisation, inklusive uppgifter för olika funktionärer på central nivå. Eftersom arbetsformer/-uppgifter förändras med tiden får dokumenten betraktas som levande, och synpunkter på innehåll och upplägg tas tacksamt emot.

Sådana synpunkter kan sändas antingen till SVK:s sekreterare eller direkt till den som är ansvarig för respektive dokument. Tanken är att dokumenten ska ses över, och vid behov revideras, minst en gång vartannat år.

Klicka nedan för en pdf-kopia:

Dokument Revision
SVK:s organisation och arbetsordning 220521
Organisationsplan 190416
PM Fullmäktigemöte 190416
PM Valberedning 190416
PM Jaktprov och Riksprov 221112
Budgetmall Riksprov 190416
PM Utbildning jaktprovsdomare 210802
PM Avelskommittén 190416
PM Internationell verksamhet 190416
PM Redovisning prov och utställning 220227
PM Utställningar 200301
PM Arkivering 190416
PM Hederstecken 190416
PM Viltspårmästaren 240502
Anmälningssystemet - info Provledare  
Anmälningssystemet - info Domare