Uppfödning

Att tänka på inför parning

SVK:s Avelskommitté har på denna sida samlat viktig information att tänka på inför parning.

Att föda upp hundar

Att föda upp hundar är ett roligt men ansvarsfullt arbete, som kräver noggrann planering och en hel del kunskap!

Målsättningen för uppfödning är givetvis att föda upp bra hundar, som fungerar såväl hemma som under jakt.

Kom ihåg grundkriterierna, god exteriör, bra mentalitet, god hälsa och en bra funktion!

På Svenska Kennelklubbens hemsida finns utmärkt information för den som vill föda upp hundar.

Grundregler och registreringsregler 

Alla måste känna till SKK:s grundregler som gäller alla medlemmar och uppfödare Likaså måste man vara väl förtrogen med gällande registreringsregler (i dokumentet finns grundreglerna längst fram, gäller från 2019-01-01).

SVK:s raser hör till Grupp 7.

Det är uppfödaren/tikägaren som är ansvarig för uppfödningen!