Jaktprov

Allt du behöver veta när du går prov

Här finns en sammanfattning av vad som gäller vid prov och hur din hund bedöms. Klicka på länken nedan så kan du läsa allt som gäller vid prov och du kan ladda ner dokumentet -

Allt du behöver veta när du går prov

Jaktprov

Jaktprovsregler, gäller 220101 -- 261231
Egenskapsbeskrivning för fältprov och eftersöksgrenar rev 160712 
Regeltolkning angående tidpunkt för eftersöksgrenar i UKL rev 141116
Regulations for hunting trials (engelsk översättning av jaktprovsreglerna)
Revidering av jaktprovsregler - hur går det till
Handlingsplan vid hot och våld

Särskilt prov

Anvisningar för särskilt prov rev 220521

Fullbruksprov

Regler för fullbruksprov, gäller 220101 -- 261231
Vad ingår i ett fullbruksprov
Anvisningar för fullbruksprov, rev 220808

Viltspårsprov

Regler för viltspårsprov
Rutindokument viltspårprov

Protokoll för viltspårprov

Betyg från prov i andra länder

Värdering av utländska provsmeriter,  rev 220816

Resultat från prov i Sverige med utländskt regelverk

SVK/HS vill informera om att jaktprov som genomförs i Sverige måste ske enligt regelverk som godkänts av SVK och fastställts av SKK för att räknas som ett officiellt prov.

Prov som genomförs i Sverige baserat på utländskt regelverk, t.ex. HZP, uppfyller således inte kraven och betraktas som inofficiellt prov.

Domare

Lista över jaktprovsdomare
Lista över viltspårdomare
Anvisningar för jaktprovsdomare rev 220808

Provledare

Provledarkompendium rev 220521
Frågekompendium
Provledarutlåtande för aspiranttjänstgöring, digitalt ifyllbar

Svar till diskussionsfrågorna vid provledarutbildningen kan rekvireras från SVK/DomK.

Vårprov

Olika meningar har rått om en hund som vid vårprov fått till exempel 2 stycken fältbetyg 7 alternativt 1 eller 2 fältbetyg 8 får starta i EKL under resten av vårprovssäsongen. Likaså om hunden får starta ytterligare gånger i ÖKL.

Enligt regelverket har inget pris erövrats förrän godkänt eftersöksprov föreligger.

Detta innebär till exempel att hund, som i ÖKL under vårprov erhållit två fältbetyg 7, inte erövrat något 1:a-pris, och inte kan hindras att starta vid ytterligare tillfällen i samma klass, men det innebär också att hunden inte har rätt att starta i EKL.

Det är upp till provledningen att avgöra om plats finns för ytterligare start i ÖKL.

SKK:s grundläggande regler