Kleiner münsterländer

Bilder och text är hämtade i raskompendiet. Bilderna visar på rätt typ, men det finns alltid detaljer som går att diskutera. Försök att se helheten och rastypen.

Välbyggd hane, utmärkta proportioner. Utmärkt päls och behäng. Typiska högt ansatta öron rätt behårade. Utmärkt hals och rygglinje. Välkroppad.

Välbyggd tik, utmärkta proportioner, fin huvudprofil, välkroppad, lagom vinklad. En utmärkt rasrepresentant​

Bakgrund/ändamål

Kleiner münsterländer har sitt ursprung i nordvästra Tyskland. Omkring 1870 fanns det i Münsterland långhåriga hundar av spanieltyp som stod för fågel, var ytterst spårsäkra och även kunde apportera. År 1906 sökte naturdiktaren Hermann Löns och hans bröder efter resterna av den så kallade Roter Hannoverscher Heidebracke. De döpte de stående fågelhundar av spanieltyp som de fann i Niedersachsen till ”Heidewachtel”. Vid samma tid uppnådde friherre von Bevervörde-Lohburg och huvudläraren Reitmann från Burgsteinfurt de första framgångarna i sin linjeavel av denna hundtyp. Den s.k. Dorstetypen etablerades under de följande åren i Westfalen. År 1912 grundades den första rasklubben, Verband für kleine Münsterländer Vorstehhunde. Klubben formulerade sina målsättningar enligt följande: ”Föreningen har till syfte att främja avel av den långhåriga lilla stående fågelhunden i enlighet med hur aveln sedan årtionden bedrivits i Münsterland”. Avsaknaden av fastställda raskännetecken verkade vid denna tid hämmande på aveln och klubbverksamheten. Från 1921 bedrevs aveln med utgångspunkt från den rasstandard som Friedrich Jungklaus sammanställt.

Helhetsintryck

Kleiner münsterländer är en medelstor hund med kraftig och harmonisk kroppsbyggnad och ädla, eleganta och balanserade proportioner. Huvudet är ädelt. Kroppslinjerna är flytande med vågrätt buren svans. Frambenen har goda behäng, bakbenen har så kallade byxor och svansen är försedd med en tydlig fana. Den glänsande pälsen skall vara slät eller lätt vågig, tät och inte för lång.

Viktiga måttförhållanden

Kroppslängden mätt från bröstbensknapp till sittbensknöl skall inte överstiga mankhöjden med mer än 5 cm. Skallens längd från nackknöl till stop skall motsvara nosens längd från stop till nosspets.

Uppförande/karaktär

Kleiner münsterländer är intelligent och lättlärd, temperamentsfull men balanserad med stabil karaktär. Rasen är uppmärksam och vänligt inställd till människor med god följsamhet gentemot föraren. Den har passionerad och uthållig jaktlust, mångsidiga jaktanlag liksom god nervstyrka och viltskärpa.

Krav för avel och jakt med kleiner münsterländer i Tyskland

Krav för att bli avelsgodkänd

 1. Godkänt på en av följande kombinationer:

   

  • VJP och HZP
  • HZP eller VGP och harspår
  • VJP och VGP
  • IMP-B
  • IMP-A och harspår
 2. Minst betyg Gut/Good på levande andarbete i vass, antingen under jaktprov eller bedömt av två domare under praktiskt jakt och dokumenterat skall sichtlaut och/eller spurlaut.
 3. Genomförd exteriörbedömning med lägst betyg Gut (Good)/Gut (Good).
 4. Höftledsröntgen med HD-A eller HD-B samt Ektopisk Uretär/urinledare med A eller B.

Krav för att få jaga

Godkänt på ett av följande moment:

 • BP
 • VGP
 • VPS

Förklaring

VJP - Verbandsjugendprüfung, Anlagsprov för den unga hunden, max 18 månader. Genomförs på våren.
HZP - Herbstzuchtprüfung. Avelsprov för hundar under två år. Genomförs på hösten.
VGP - Verbansgebrauchsprüfung. Fullbruksprov för den vuxna hunden.
IMP-A - The International Münsterländer Test Variation A (Elite), max 48 månader.
IMP-B - The International Münsterländer Test Variation B (Basic), max 36 månader.
BP - Brauchbarkeitsprüfung, brukbarhetsprov. Detta prov kan skilja sig åt i olika delar av Tyskland. Det kan vara ett helt prov, eller uppdelat i delmoment för olika typer av jakt. BP består av jaktlig lydnad, apport, vattenarbete, eftersök (blodspår), stötande (självständigt sök i ca 1 ha (100 x 100 meter) såt) under funktionärsuppsikt, avslutas med inkallning. OBS! Jaktförsäkring är ett krav för att jaga. För att kunna försäkra sin hund måste hela BP vara godkänt på de delmoment som hunden ska användas för.
VPS - Verbandsprüfung nach dem Schuss, fullbruksprov med moment efter skottet. Används sällan.
Sichtlaut - skallar på synintryck.
Spurlaut - skallar på varm löpa.
Ektopisk Uretär - defekter i urinvägarna.