Du är här

Aktuellt

2020-04-04

Västsvenskas Riksprovsgrupp jobbar vidare med planeringen av riksprovet, med ambitionen att kunna genomföra riksprovet 2020. Vi kommer att stämma av med huvudstyrelsen/SKK längre fram, om vilka direktiv som skall gälla efter den 31/5.

ordf.Stefan Svensson

 

2020-04-02

Har du fött upp minst fem hundar som genomfört Svenska Kennelklubbens Beteende- och personlighetsbeskrivning hund, BPH? Då kan du ansöka om ett BPH-uppfödardiplom hos SKK!

Här kan du läsa mer och ansöka om diplomet: 

https://www.skk.se/bph-uppfodardiplom

2020-03-28

"Av hänsyn till risken för smittspridning måste vi ställa in alla vårens och försommarens stora evenemang. Dessvärre gäller det både ordförande- och domarkonferensen, samt avelskonferensen. Vi måste också ställa in Riksutställningen i juni och Viltspårmästaren som skulle genomförts samtidigt. Det känns mycket sorgligt och vi är många som har sett fram mot att träffas. Men vi måste ta vårt ansvar och anpassa oss till situationen av hänsyn till alla i vår omgivning och oss själva. Vi ska göra allt vi kan för att hålla kontakten under den här tiden", säger Rolf Grönstedt, Ordförande SVK

2020-03-26

Med anledning av utvecklingen kring spridningen av coronaviruset har Svenska Kennelklubbens centralstyrelse, CS, beslutat att en rad åtgärder ska vidtagas. Här följer kort information om vad CS beslutat.

SVK följer SKK:s rekommendationer och hänvisar till SKK/CS beslut per 2020-03-27. Om ett utomhusevenemang genomförs i enlighet med SKK/CS restriktioner, bör gemensamma större samlingar, prisutdelningar, middag etc absolut undvikas.

 
2020-03-26

SVK/HS har beslutat utse Ellen Vesterlund till avelsfunktionär för kleiner münsterländer.

2020-03-26

SVK/HS har beslutat utse Britt-Marie Dornell till medlem i Exteriörgruppen.

2020-03-20

Pekka Olson, ordförande i Svenska Kennelklubben, reflekterar över situationen med coronaviruset och förmedlar några råd till arrangörerna av våra prov och utställningar.

2020-03-18

Information om Riksprovet 2020 ute på hemsidan klicka på länken och läs mer - Riksprovet 2020 ( ligger under program i Huvudmenyn)