Skogsjaktkurs i Piteå!

Datum: Torsdag 17/8

Plats: Blåsmark. Samling 16.45.

Anmälan: Senast 14/8 till Martin.strom@norconsult.com

Pris: 500kr. Avgiften betalas till bankgiro 5751-3657 alt. swishnummer 1231611136. Ange namn, aktivitet & aktivitetsdatum vid betalning. (När ni har fått bekräftat plats)

Antal platser: Max 4

Kursledare: Karl Ökvist

Kursen riktar sig främst till nybörjare och ovana skogsjägare.

Samtycke

I SVK/Lokalavdelningen behandlas alla personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen – EU 2016/79. Vid anmälan till aktiviteten ger deltagarna sitt samtycke att bilder med namn publiceras på Bottenvikens hemsida & sociala medier för att visa aktiviteter som genomförs i lokalavdelningen.