Afrikansk svinpest - minskad smittzon

Den 30 november tog Jordbruksverket beslut om att minska den smittade zonen. Den består nu av ett kärnområde och ett ytterområde där det är olika restrik­tio­ner.

  • I den smittade zonens kärnområde, det vill säga det område som stängslas in, finns alla restriktioner kvar.
  • I den smittade zonens ytterområde tas de flesta restriktioner bort, men det är fortfarande förbjudet att till exempel släppa hundar lösa i skog och mark, att köra fordon utanför anlagd väg, samt att bedriva skogsbruk.
  • I de delar som hamnar helt utanför den nya smittade zonen tas alla restriktioner bort.

Läs mer på Jordbruksverkets hemsida.