Anmälan till IMP 2024

Nu kan du anmäla dig till  IMP 2024, årets internationella test för kleiner münsterländer.

I år hålls de internationella testen för kleiner münsterländer, IMP, i Österrike. Det är ett tredagars arrangemang som startar med exteriörbedömning fredag 26 september. Under helgen 27 – 28 september genomförs de två provformerna IMP-A och IMP-B. IMP-A är ett mer omfattande prov, elitprov, för hundar upp till 48 månaders ålder och IMP-B ett enklare test för hundar upp till 36 månaders ålder. Deltagarantal till IMP är begränsat till 24 stycken, men exteriörbedömningen är öppen även för hundar som inte deltar i IMP. För deltagare i IMP är exteriörbedömningen obligatorisk.

För mer information och anmälan klickar du på länkarna  nedan.

Inbjudan
Beskrivning IMP-A
Beskrivning IMP-B

Behöver du ytterligare hjälp kan du kontakta vår representant i KLM-I, Heinz Wester. Du når honom via telefon 070-299 38 80 eller mail heinz@smarthunting.se.