Hälsoenkät för kleiner münsterländer

Just nu pågår ett utskick av en hälsoenkät via mail till samtliga ägare av kleiner münsterländer som har en mailadress registrerad hos SKK.

Under arbetet med den rasspecifika avelsstrategin, RAS, var det inte möjligt att få fram information kring vissa frågor när det gällde rasens hälsostatus. De källor som användes till RAS, SKK och Agria breeders profile, bidrog med vissa delar men det finns fortfarande ett behov av att samla mer information för att skapa en bättre bild över hälsostatusen. Därför skickar vi nu ut denna hälsoenkät som bygger på en mall från SKK.

Resultatet från enkäten ska användas som en start och i samband med kommande revideringar av RAS kommer enkäten att skickas ut igen. På detta sätt hoppas vi få en bättre bild av det aktuella hälsoläget i rasen och kunna se eventuella förändringar över tid.

Svaren kan lämnas anonymt och vi kommer att sammanställa det övergripande resultatet från enkäten publikt. Givetvis hoppas vi på att alla ni som äger en eller flera kleiner münsterländer vill vara med och bidra med era erfarenheter.


Har ni inte fått enkäten eller har frågor kontakta oss via mail:  kleinermunsterlander@vorsteh.se.

Vi vill ha era svar senast 16/6.

Agneta Aldor, avelsråd
Emma Forss, avelsrådgivare