Hur ser utvecklingen för kleiner münsterländer ut under 2023?

För att svara på frågan har en sammanställning gjorts av tillgänglig statistik från SKK och resultatdatabasen. Statistiken omfattar de områden som finns i den rasspecifika avelsstrategin, RAS, och följer upp utvecklingen av de mål som finns i RAS.

Sammanställningen innehåller också resultatet från en enkät om valpkullar. Enkäten skickades ut för första gången till de uppfödare som haft valpkull under 2023. Tanken är att årligen skicka ut enkäten för att så småningom kunna få en mer samlad bild av hur det ser ut kring parning, valpning och valparnas hälsostatus. Resultatet från enkäten presenteras under området Hälsa.

Denna typ av årlig sammanställning och uppföljning kommer att göras i förhoppning om att få bättre underlag inför kommande revidering av RAS och för att sprida tillgänglig information.

Vi tar gärna emot förslag om det finns önskemål om fler typer av uppföljningar och givetvis svarar vi gärna på frågor också. Maila till kleinermunsterlander@vorsteh.se.

Sammanställningen hittar du här.