Inkorsningsprojekt med drentsche partijshond

SVK:s avelkommitté har blivit kontaktad av Svenska Drentsche Partijshondklubben som avser att ansöka om ett inkorsningsporjekt hos SKK.

Som donatorraser har korthårig vorsteh, långhårig vorsteh samt kleiner münsterländer valts ut.

Drentsche partijshond är en stående fågelhund från Nederländerna. Rasen är numerärt liten (drygt 4 000 hundar i världen, 130-150 i Sverige) och har en snäv avelsbas med låg genetisk variation. Rasen har därför börjat få allt större hälsoproblem, bland annat med epilepsi och minskad fertilitet. Den enda lösningen på detta är att öka den genetiska mångfalden genom att korsa in andra raser.

Diskussioner om inkorsningsprojektet i Drentsche Patrijshondklubben har pågått i några år och är väl förankrat bland medlemmarna. Rasklubben i hemlandet ställer sig också positiv, de kommer även genomföra ett liknade projekt.

Avelsråden för de utvalda raserna inom SVK har haft ett möte med ordförande i Drentsche Patrijshondklubben, och är positiva till projektet. Om ansökan godkänns av SKK så kommer avelsråden att påbörja arbetet med att söka lämpliga donatorhundar inom respektive ras.

Mer information om projektet kommer i så fall på SVK:s hemsida och i Svensk Vorsteh.