Ny eftersöksdomare

SVK/HS har auktoriserat Robin Burck, SVK/Malmfälten, som domare för eftersöksgrenarna.

Grattis!