Nya fältdomare

SVK/HS har auktoriserat Anna Klockervold, SVK/Jämtland-Västernorrland, och Lennart Karlsson, SVK/Mellansvenska, att döma fältgrenarna. Lennart har även auktoriserats att döma eftersöksgrenarna.