Prov och träning under hundförbudstiden

Svenska Vorstehklubben (SVK) har fått tillstånd av Svenska Kennelklubben (SKK) att genomföra tränings- och provverksamhet (i eftersöksgrenarna) under hundförbudstiden 1 mars - 20 augusti. Detta tillstånd baseras på beslut från respektive Länsstyrelse.

Tillståndet omfattas av flera villkor som måste vara uppfyllda.

Läs mer under Träning och prov under hundförbudstiden