Regelrevidering

Inför kommande regellåsningsperiod 2027-01-01--2031-12-31) har SVK/HS utsett en regelgrupp bestående av:

Ingmar Tykesson, sammankallande i Regelgruppen
Sammankallande i Domarkommittén, Ulf Granberg
Sammankallande i Avelskommittén, Katarina Farm Nordlander
Sammankallande i Jaktkommittén, Anna Berg
Agneta Ericsson, representant för provledarna
Kenneth Sundvall, statistik

Det har även utsetts en referensgrupp med provdeltagare som Regelgruppen kan använda som "bollplank":

Lennart Andersson, SVK/Västerbotten
Ingemar Johansson, SVK/Västsvenska
Stefan Nilsson, SVK/Södra
Eva Kits Nilsson, SVK/Mellansvenska
Jenny Olsson, SVK/Jämtland-Västernorrland
Tomas Olofsson, SVK/Västsvenska