Restriktioner på grund av afrikansk svinpest

Jordbruksverket har meddelat att ett fall av afrikansk svinpest har konstaterats i Fagersta kommun i Västmanlands län. I det smittade området finns regler som du ska följa. Afrikansk svinpest är en allvarlig virussjukdom som drabbar vildsvin och grisar, däremot drabbar den inte människor eller andra djurslag.

Inom det smittade området är det nu förbjudet att jaga. Det gäller all typ av jakt av alla arter av vilt.

Alla aktiviteter där människor vistas i skog och mark utanför markerad tomtgräns och utanför etablerad tävlings­bana är förbjudna. Det gäller även sportevenemang, sammankomster och offentliga tillställningar.

Exempel på aktiviteter som inte är tillåtna:

  • svamp- och bärplockning
  • skogspromenader utanför anlagd väg
  • bad på icke allmän badplats
  • orienterings-, rid-/kör-, hund- eller motortävling i skog och mark
  • gårdsauktion där redskap etc. ställs ut på vallar
  • guidad natur- och kulturvandring i skog och mark.

Det här är också förbjudet:

  • alla typer av skogsbruksåtgärder
  • att släppa hundar lösa
  • att som obehörig vistas i vildsvinshägn eller inhägnader för tamgrisar.

Mer information finns på Jordbruksverket.se.

Karta över området.