Uppdaterade avelsmål samt riktlinjer för hanhunds- och tiklistor

Uppdaterade avelsmål och riktlinjer för hanhunds- och tiklistor finns under respektive ras.