Uppdatering om flytt av hemsidan

Just nu pågår en flytt av hemsidan hos vår gamla leverantör för att säkerställa driften tills den nya sidan är klar. De har dessvärre medfört några störningar den senaste tiden.Samtidigt arbetar vi med den nya hemsidan som har utvecklats under sommaren av vår nya samarbetspartner Sogeti.

Vi är nu i slutfasen med att testa den nya hemsidan som har en hel del förbättringar i förhållande till den gamla. Det mesta ser ut som den gamla sidan, men bland annat blir det enklare att ändra uppgifter på Min sida. Provledarna kommer att kunna skicka mail till alla som har Klar för deltagande på prov och bifoga ett PM. Det har många frågat efter länge. Men vi vill inte öppna den nya sidan innan alla detaljer fungerar som de ska.

HS har en långsiktig plan för att utveckla hemsidan med syfte att kunna informera löpande och automatisera administrationen runt vår provverksamhet.

 

Vi är nu i slutet av Fas 1 där uppgiften är att utveckla en ny hemsida. 

I Fas 2 finns planer för att överföra provresultat automatiskt till RDB så att resultatredovisarna inte längre behöver göra det manuellt. Beslut om fas 2 har inte fattats.

1 Fas 3 är ambitionen att öka tillgängligheten till RDB. Många har önskat sig en mer användarvänlig startsida för RDB för att ge medlemmar, avelskommittén och andra bättre möjlighet att hämta information från RDB. Beslut om fas 3 har inte fattats.

Tack för att ni är tålmodiga och vi kommer att lägga ut ny information löpande och stort och varmt tack till Mårten Berg som är motorn i denna förändrings process

Maud Rahm, ordförande SVK