Uppdatering om Resultatdatabasen

Nu ska hanhunds- och tiklistorna samt listorna med godkända parningar fungera igen!