Viltspårmästaren 2024

2024 års Viltspårmästare arrangeras lördagen den 15 juni.

Nu är det dags att utse de viltspårekipage som ska representera sin lokalavdelning i 2024 års Viltspårmästare. Mästerskapet kommer delas upp på tre eller fyra olika platser i landet, beroende var de anmälda deltagare bor.

Varje lokalavdelning ges möjlighet att utse ett viltspårsekipage och en reserv till viltspårsmästerskapet 2024. Reserv startar endast om ordinarie ekipage får förhinder. Föregående års segare har garanterad plats för deltagande.

Anmälan av deltagare från lokalavdelningen skall ske senast den 30 maj. via mail till Geir Törnqvist, geir.tornqvist@telia.com

Har någon lokalavdelning uttagning senare, meddela då Geir Törnqvist.

Lycka till önskar SVK:s Jaktkommitté